Temafoto

Temafoto

Borgmester ønsker evaluering af madordning

Forslaget blev sendt til Sundheds- og Velfærdsudvalget

Af
Af Michael Braunstein

Borgmester Erik Lund fremsatte ønske om en evaluering af den gældende madordning i Allerød Kommune, da Økonomiudvalget holdet møde 22. januar. Udvalget besluttet at sende forslaget til behandling i Sundheds- og Velfærdsudvalget, 'idet der i evalueringen indgår en brugerundersøgelse.'
Erik Lunds forslag lød sådan:
'Allerød Kommune etablerede 1. april 2012 i samarbejde med Hillerød, Frederikssund og Halsnæs Kommuner § 60 selskabet Mad til hver Dag I/S. Selskabet har siden etableringen leveret mad til plejecentrene og siden 1. november 2012 også til hjemmeboende i Allerød Kommune. På den baggrund ønskes udarbejdet en evaluering af de hidtidige erfaringer med leveringen fra selskabet, herunder tilbagemelding fra det smagspanel, selskabet har nedsat med blandt andet repræsentanter fra Allerød Kommunes ældreråd.'

null

Publiceret 24 January 2013 22:48