Børn- og ungechef Annie Noes erkender, at kommunen kunne have lukket Elverkær tidligere på grund af ledrens manglende professionalisme

Børn- og ungechef Annie Noes erkender, at kommunen kunne have lukket Elverkær tidligere på grund af ledrens manglende professionalisme

Kommunen om pædofili-sag:

Vi burde have lukket Elverkær

Kommunens børn og ungechef erkender, at kommunen burde have lukket opholdsstedet El verkær på grund af den nu pædofili-sigtede leders manglende professionalisme

Af
Af Bettina Sønderskov

Kommunen skulle have lukket opholdsstedet Elverkær ved Skanderborg på grund af den nu sex-anklagede tidligere leders manglende professionalisme. Det erkender kommunens børn- og ungechef, Annie Noes.

"Lederens samarbejde med en anbringelseskommune i 2009 var så uprofessionelt at vi, set i bakspejlet, allerede burde have lukket stedet dengang," siger børn- og ungechefen.

Dengang optrådte den tidligere leder af opholdsstedet i medierne, hvor han anklagede barnets hjemkommune for at svigte i forbindelse med at barnet blev fjernet fra Elverkær.

Samtidig med at Annie Noes vedkender sig, at kommunen burde have reageret ved at lukke opholdsstedet på den idyllisk beliggende gård ved Hem, understreger hun, at kommunens tilsynsførende på intet tidpunkt fandt indicier på, at der foregik noget seksuelt imellem børnene og den nu 63-årige tidligere leder af Elverkær.

Ikke raketvidenskab

Det fik i sidste uge formanden for foreningen af Danske Døgninstitutioner, Søren Skjødt, til at sige til P4 Østjylland, at det ikke er raketvidenskab at afsløre sex-misbrug, og at kommunen burde have opdaget, hvad der angiveligt foregik på Elverkær.

"Jeg mener ikke, at man kan fremstille det så enkelt. I den her sag var opholdsstedet netop godkendt til at tage imod misbrugte børn. Derfor har det misbrug, som børnene tidligere i deres liv havde været udsat for og stadig reagerede på måske dækket over de overgreb, som ifølge politiet skulle være sket på Elverkær," siger Annie Noes.

Men det er vel ikke usædvanligt, at anbragte børn har været udsat for overgreb tidligere i livet, og så burde kommunens tilsynsførende vel være i stand til at opfange børnenes signaler allligevel ?

"Jo men som tilsynsførende kommune har vi ikke et ligeså tæt samarbejde med anbragte børn, som børnenes hjemkommuner. Vi har selvfølgelig talt med børnene, men det har været i forbindelse med generelle tilsyn vedrørende de pædagogiske metoder, hverdagen i huset og stedets økonomi," siger børn- og ungechefen.

En vanskelig sag

Kommunens redegørelse til social- og indenrigsministeren om, hvordan man førte tilsyn med stedet har ikke givet anledning til bemærkninger fra ministeriet, og hvis den tidligere opholdsleder bliver kendt skyldig i anklagerne, får det ifølge Annie Noes ingen direkte konsekvenser.

"Sagen har sammen med en række ulykkelige sager fra andre kommuner allerede fået konsekvenser i kraft af, at vi har fået en ny tilsynsreform og mere håndfast vejledning om, hvordan vi skal føre tilsyn, men den får ikke nogen personalemæssige konsekvenser i Skanderborg Kommune," slår børn- og ungechefen fast.

null

Publiceret 24 January 2013 11:30