Farligt vejkryds bliver til rundkørsel

Krydset Istedrødvejen – Kirkeltevej bliver nu lavet om til en rundkørsel

Af
Af Claus Beyer

De sidste seks år er der sket 15 trafikuheld i krydset Isterødvejen - Kirkeltevej. Dermed er krydset klart den største sorte plet i Fredensborg Kommune, og dermed kommunens farligste vejkryds. Det bliver der ændret på nu, for krydset bliver i løbet af 2013 ændret til en trafiksikker rundkørsel.

Der har netop været afholdt licitation på anlægsarbejdet, som forventes at gå i gang i løbet af marts måned med forventet afslutning i september 2013. Dermed føres beslutningen, taget af et enigt byråd, ud i livet.

"Beslutningen om at fjerne denne sorte plet fra kommunens vejkort har selvfølgelig ikke været gratis, men det er en rigtig og fornuftig beslutning, ikke mindst for de mange borgere, der bruger Isterødvejen dagligt og forventer, at vejen er sikker. Derfor er det også glædeligt, at vi snart kan gå i gang med anlægsarbejdet," siger Flemming Rømer, formand for Teknik- og Miljøudvalget.

"Vi ved, at etableringen af rundkørsler frem for vejkryds mindsker antallet af ulykker og derfor er med til at øge trafiksikkerheden på kommunens veje. Sidste år anlagde vi en ny rundkørsel i Nivå, og nu kommer der en på Isterødvejen. I Fredensborg Kommune vil vi også i fremtiden sætte ind, dér hvor de sorte pletter viser sig. I det lange løb er der ingen tvivl om, at investeringer i trafiksikkerhed tjener sig selv ind i form af sparede uheldsomkostninger," siger Thomas Bak formand for Trafiksikkerhedsudvalget.

Udover etablering af selve rundkørslen vil en del af strækningen mellem Isterødvejen og Karlebo blive rettet ud, så den får et mere hensigtsmæssigt forløb. Af anlægstekniske og økonomiske grunde vil Kirkeltevej på dette stykke blive lukket i en periode på godt en måned.

På Isterødvejen bliver trafikken opretholdt i hele anlægsperioden om end hastigheden vil blive nedsat betydeligt.

Projektets samlede omkostninger, inklusiv blandt andet forundersøgelser, projektering og anlægsomkostninger, er budgetteret til 8,8 millioner kroner.

Publiceret 25 January 2013 14:42