Hørsholms konservative borgmester Morten Slotved (tv) havde den radikale Klima-, Energi- og Bygningsminister Martin Lidegaard (th) i praktik torsdag, så ministeren kunne få et indblik i, hvilke udfordringer en borgmester og kommune står med under regeringens lovgivning.

Hørsholms konservative borgmester Morten Slotved (tv) havde den radikale Klima-, Energi- og Bygningsminister Martin Lidegaard (th) i praktik torsdag, så ministeren kunne få et indblik i, hvilke udfordringer en borgmester og kommune står med under regeringens lovgivning.

Minister i praktik på Hørsholm Rådhus

Klima-, Energi- og Bygningsminister Martin Lidegaard besøgte torsdag Hørsholm Rådhus for at se, hvad det kræver at være borgmester

Af
Steen Tue Bjerborg

Det var ikke en hvilken som helst praktikant, der torsdag var på besøg på Hørsholm Rådhus for at lære noget om, hvad det vil sige at være borgmester og styre en kommune i dagens Danmark.
Praktikanten var ingen ringere end Klima-, Energi- og Bygningsminister Martin Lidegaard (Rad.), der havde  taget imod en udfordring fra Morten Slotveds borgmesterværk for nyvalgte borgmestre under Kommunernes Landsforening om at komme og være borgmester-praktikant for en dag.
"Jeg er glad for at Martin tog udfordringen op og gav sig tid til at sætte sig ind i, hvordan dagligdagen ser ud i kommunerne. Det blev en god dag med spændende og konstruktive debatter om nogle af de dilemmaer, som vi står med i kommunerne," siger borgmester Morten Slotved (K).

Mødte lokale aktører

Først havde Morten Slotved inviteret to Hørsholm-borgere, Erik Rylberg og Carsten Poulsen, der har været meget aktive i dialogen i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen omfattende bevaringsværdige bygninger.
Det blev derfor til en livlig diskussion om bygningsregulativer og respekten for den private ejendomsret. Hvor går grænsen mellem regulativer og borgernes handlefrihed? Og hvordan skaber man intelligent regulering, som når målet og samtidig sikrer udvikling af innovative løsninger?
Dagens andet tema satte fokus på en række aktuelle udfordringer for den kollektive forsyning og bestræbelserne på at få grøn omstilling. Tonny Juul Jensen, der er direktør for Nordforbrændingen, satte debatten i gang med nogle eksempler på, hvad der sker, når f.eks. afgiftspolitik omsættes til praksis.

Fik noget med hjem

Fælles for de to debatter var, hvordan enkeltstående velbegrundede reguleringer på et lovgivningsområde kan få en utilsigtet virkning, når de sættes sammen til en helhed i udmøntningen. Og hvordan man så kan tænke anderledes i udgangspunktet for lovgivningsprocessen.
"Martin lyttede engageret og spurgte ind til vores synspunkter. Så jeg føler mig overbevist om, at han tog lidt forskellig inspiration med sig hjem, og det var jo ligesom ideen med det hele," slutter Morten Slotved.

null

Publiceret 25 January 2013 14:41