Morten Holck Jørgensen og Sanne Bendixen, begge dansklærer i udskolingen på Tranbjerg Skole, er bekymrede for elevernes dannelse i forbindelse med den nye reform, hvor de mener, at det faglige fokus overskygger børnenes sociale behov.

Morten Holck Jørgensen og Sanne Bendixen, begge dansklærer i udskolingen på Tranbjerg Skole, er bekymrede for elevernes dannelse i forbindelse med den nye reform, hvor de mener, at det faglige fokus overskygger børnenes sociale behov.

Bekymrede lærere:

Børnene bliver overset

To af Tranbjergs lærere sætter spørgsmålstegn ved, om der bliver tænkt på det enkelte barn i den nye folkeskole-reform, der er lagt op til

Hvordan bliver det for børnene? Det er det helt store spørgsmål, som de to Tranbjerg-lærere, Sanne Bendixen og Morten Holck Jørgensen, stiller sig selv omkring oplægget til den nye skolereform samt de besparelser, der er varslet for landets lærere.
De har ingen kritikpunkter, når det handler om, at børnene skal blive dygtigere, men de er nervøse for, at det bliver svært for dem at udføre deres arbejde, blandt andet også fordi Tranbjerg Skole og Grønløkkeskolen skal fusionere til sommer.
"Vi får en fælles ledelse på de to skoler, og vi er bekymrede for det enkelte barn. Vi frygter, at vi får en ledelse, der ikke ser, at der er nogle børn, der har et særligt behov," siger Sanne Bendixen, der sammen med Morten er dansklærer i udskolingen.

Mere ledelse

De to læreres bekymring for børnene bliver også vækket, fordi Kommunernes Landsforening (KL) er kommet med et udspil om, at der skal være større ledelsesret og mindre medarbejderindflydelse, fortæller de to Tranbjerg-lærere.
"Det værste scenarie for mig er, at en elev har det skidt og har brug for en snak, men jeg bliver nødt til at gå forbi, fordi jeg ikke har tid, da jeg skal videre til undervisning eller møde. Der er nemlig lagt op til, at ledelsen skal planlægge vores tid endnu mere, og hvis jeg skal arbejde på den måde, så strider det imod alt, hvad jeg står for," siger Sanne Bendixen.

Mange forandringer

Lærere, forældre og elever i Tranbjerg står overfor en masse forandringer, for udover fusionen mellem de to skoler bliver de også en del af Ny Nordisk Skole. På den måde er der pludselig mange forskellige elementer, der kommer til at spille ind i dagligdagen på skolen. Det betyder en ny måde at tænke på, og selv om Sanne Bendixen og Morten Holck Jørgensen synes, der er mange gode elementer i reform-udspillet, som for eksempel, at eleverne bliver styrket i dansk og matematik samt Ny Nordisk Skole, er de alligevel bekymrede.
"Der er enormt meget fokus på det faglige i den nye reform. Når vi så ramler ind i en elev med et særligt behov eller ekstra støtte, så kan den tid, vi skal bruge på det, komme til at mangle. Det handler mere om at uddanne end danne eleverne, og det er synd," siger Morten Holck Jørgensen.

Børnene er det vigtigste

Spørger man skoleleder i Tranbjerg, Stefan Møller Christiansen, er der slet ingen tvivl: Børnene er de vigtigste, og de skal ikke overses.
"I Ny Nordisk Skole er der rigtig meget fokus på det enkelte barn. Man kan så selvfølgelig være bekymret for, hvordan forhandlingerne med KL ender, da det kan betyde, at lederen kommer til at styre mere, men i Tranbjerg er vi ekstremt opmærksomme på, hvordan vi fører alle planerne ud i livet, så det enkelte barn ikke bliver glemt," siger Stefan Møller Christiansen og pointerer:
"Jeg er helt overbevist om, at vores planer om, at barnet skal være i centrum kan lade sig gøre. Vi lægger os i selen, for at det skal lykkes, så det gør det. Ved et tæt samarbejde er jeg helt sikker på, at vi finder en løsning på bekymringerne. Vi skal lave den bedste skole, hvor eleverne er glade og trives," siger han.

Nyt navn

Grønløkkeskolen og Tranbjerg Skole skal have et nyt navn
Det kommer til at ske i forbindelse med, at de to skoler fusionerer
Man har mulighed for at sende bud på et nyt navn til: gro@mbu.aarhus.dk senest 31. januar

Publiceret 25 January 2013 16:00