Vangedevej 82. I baggrunden huset på Vangevej 80, hvor forureningen er opstået.

Vangedevej 82. I baggrunden huset på Vangevej 80, hvor forureningen er opstået.

Olieforurening siver ind til sagesløse naboer

Af
Af Mikael Østergaard

Olieforureningen på Vangedevej 80 har også bredt sig ind til naboen, Helle og Jan Rasmussen på Vangedevej 82. Ifølge Gentofte Kommune lå der i 2011 ca. 13 kg olie på grunden i en udstrækning på ca. 55 kvadratmeter.
Men hvis forureningen medfører et værditab for ejendommen på Vangedevej 82, må ejeren føre et civilt søgsmål mod ejeren af den forurenede grund på Vangevej 80.
"Det kan ikke have sin rigtighed, at vi som naboer, som er uforskyldt i dette oliespild, ikke kan få renset vores grund. Værdien på vores hus falder, hvis oliespildet ikke bliver renset 100 procent", siger Jan Rasmussen, der har taget kontakt til en advokat for at få afklaret sin juridiske situation.
"Selv om ejendomsskemaet hos kommunen endnu ikke har nogen anmærkning om forurening på vores grund, bliver jeg holdt ansvarlig, hvis jeg sælger, fordi jeg var vidende om forureningen. NIRAS mener ganske vist, at forureningen forsvinder af sig selv, men kan jeg stole på det? Derfor ønsker jeg en total oprensning - i hvert fald på vores grund - og det burde være en opgave til en overkommelig pris".
Jan Rasmussen bakkes op af Søren Heisel, socialdemokratisk medlem af Kommunalbestyrelsen i Gentofte:
"Det er groft, at forsikringssummen ikke som minimum holder naboer til en forurenet grund skadesløse", siger han.

null

Publiceret 30 January 2013 11:00