Lone Blum-Hansen i garagen, hvor den første olieplet blev konstateret for 10 år siden.

Lone Blum-Hansen i garagen, hvor den første olieplet blev konstateret for 10 år siden.

Olieplet var starten på 10 års mareridt

Lone Blum-Hansen venter stadig på at få oprenset sin forurenede grund. I mellemtiden er huset blevet usælgeligt

Af
Af Mikael Østergaard

Tilbage i maj 2003 opdagede Lone Blum-Hansen en plet på en flise i garageindkørslen i sin villa på Rørskærsvej i Vangede. Et par dage efter var der en ny plet, og med fingeren kunne hun konstatere, at det ikke som forventet var vand, men olie.
Lone Blum-Hansen ringede til Gentofte Kommune, og kort efter dukkede et par kyndige folk op. Ved at fjerne nogle fliser konstaterede de en større olieforurening, forårsaget af et utæt rør, så olien stille og roligt har stået og dryppet ned i jorden.
På vegne af Topdanmark Forsikring og Oliebranchens Miljøpulje blev NIRAS sat på sagen. Der blev gravet, boret huller i betonen i bryggerset og garagen og kørt store mængder jord væk.
Problemet var blot, at den nedsivede olie havde bredt sig ind under huset. Og så stoppede arbejdet. Dog meddelte NIRAS ved en senere lejlighed, at forureningen ikke var farlig for hverken mennesker eller grundvandet.
Her 10 år efter er der intet sket siden.
I 2011 besluttede Gentofte Kommune på grundlag af nye undersøgelser og en fornyet risikovurdering, som viser, at forureningen ikke vurderes at kunne udgøre en risiko i fremtiden, at der skal gennemføres en såkaldt 'monetering' i en treårig periode for bl.a. at se, om forureningen som forventet nedbrydes af sig selv.
Den beslutning har Lone Blum-Hansen anket til Natur- og Miljøklagenævnet, ligesom Topdanmark Forsikring har sat et advokatfirma på sagen for at presse Gentofte Kommune til at trække beslutningen om en treårig moniteringsperiode tilbage.
"Jeg er så træt af denne sag, der har varet i så mange år, uden at der er kommet en afgørelse. Boringerne i betonen har medført sætningsskader og skæve døre, og der er stadig borehuller i bryggersgulvet og i indkørslen. På grund af forureningen er mit hus klassificeret med 'Videnniveau 2', og det betyder i praksis, at det er blevet usælgeligt. Ifølge en lokal ejendomsmægler har det mistet en million kroner i værdi", siger Lone Blum-Hansen, der ikke kan forstå, hvorfor der nu skal gå tre år med at følge udviklingen.
"Og når de tre år er gået, kommer kommunen sikkert og siger, at de vil udsætte sagen tre år mere".
Lone Blum-Hansen har kun ét ønske:
"At resten af forureningen bliver oprenset. Topdanmark Forsikring har opgjort, at en fuldstændig fjernelse af restforureningen vil beløbe sig til 2,37 millioner kr. Forsikringen dækket beløbet, hvorfor trækker kommunen så sagen ud?".

Lone Blum-Hansen med sagsmappen, der er proppet til bristepunktet med papirer fra de involverede myndigheder. Foto: Mikael Østergaard

Lone Blum-Hansen med sagsmappen, der er proppet til bristepunktet med papirer fra de involverede myndigheder. Foto: Mikael Østergaard

null

Publiceret 30 January 2013 10:45