I første omgang mente rådgivningsfirmaet NIRAS, at prisen for oprensning af forureningen på Vangedevej 82 ville blive 4,1-4,7 millioner kr. Siden blev prisen hævet til over 12 millioner kr.

I første omgang mente rådgivningsfirmaet NIRAS, at prisen for oprensning af forureningen på Vangedevej 82 ville blive 4,1-4,7 millioner kr. Siden blev prisen hævet til over 12 millioner kr.

Rådgivere tjener millioner på olieforurening - uden at jorden renses

Langt de fleste penge går til forundersøgelser, prøvetagning og rådgivning og meget få til oprensning af olien

Af
Af Mikael Østergaard

Siden den nye jordforureningslov trådte i kraft den 1. marts 2000, har der på landsplan været ca. 1.700 forureningssager som følge af utætte olietanke, heraf ca. 50 i Gentofte Kommune.
92 procent af sagerne er afsluttet inden for ca. seks måneder med en gennemsnitlig udgift på knap 500.000 kr.
Men nogle sager falder uden for det sædvanlige forløb.
En sag om forurening på Helleruplund Allé 20 har foreløbig kørt i mere end ti år og kostet 2,346 millioner kr. til forureningsundersøgelser, prøvetagninger, rådgivning og advokatbistand. Og stadig er der ikke brugt én krone til oprensning.
En forureningssag på Vangevej 80 viser næsten samme forløb. Her er der foreløbig brugt 950.000 kr. til forureningsundersøgelser, 580.000 kr. til rådgivning og kun 450.000 kr. til oprensning.
Det er regnestykker som disse, der har fået 2. viceborgmester Søren Heisel (S) til at kræve en undersøgelse af, hvad pengene går til, når der konstateres forurening i forbindelse med utætte olietanke.
"Der er tale om nogle vanvittigt høje beløb til rådgivere og advokater, der griner hele vejen hen til banken. Man kan altså grave meget jord væk for to millioner kroner. Og jo længere tid, der går uden opgravning, jo længere trænger olien ned i jorden. Alle boligejere har en forsikring, så forureningen skal væk, så der ikke er risiko ved at bo på stedet. Og man står med et usælgeligt hus, hvis ikke al forurening fjernes", siger Søren Heisel.

Ikke eksakt videnskab

Natur- og Miljøchef Christian Madsen, Gentofte Kommune, er enig i, at de to meget atypiske sager har haft usædvanligt lange sagsforløb, blandt andet fordi der ud over kommunens og Topdanmarks rådgivningsfirmaer har været involveret ekstern rådgiver, skiftende advokater og Miljøklagenævnet.
"Udgangspunktet for loven er det 'objektive forureningsansvar', der pålægger grundejeren ansvaret for forureningen. Grundejeren er altså den 'ansvarlige', men kan trække på sin forsikringsordning. Som myndighed er det kommunens ansvar at meddele grundejeren de nødvendige og tilstrækkelige påbud om undersøgelser og oprensning, således at der ikke er risiko for, at forureningen går ud over miljøet. Vi arbejder altid på at få sagerne afsluttet så hurtigt, som det er muligt, men risikovurdering er ikke en eksakt videnskab, og derfor kan disse sager blive komplekse og komplicerede - og dermed trække ud", siger Christian Madsen.

null

Publiceret 30 January 2013 03:00