Ejeren af Helleruplund Allé 20 har anlagt sag mod sælger, selv om han mener, at Gentofte Kommune har ansvaret.

Ejeren af Helleruplund Allé 20 har anlagt sag mod sælger, selv om han mener, at Gentofte Kommune har ansvaret.

Olieforurening kostede husejer 10 års kamp og flere millioner:

Jorden er stadig forurenet

Ejer af forurenet grund i kamp mod forsikringsselskab og kommunen

Af
Af Mikael Østergaard

Den 18. oktober 2002 konstaterede Michael Steffens olielugt i villaen på Helleruplund Allé 20. Lugten skyldtes en utæt AJVA-olietank, som havde lækket 1.300 liter fyringsolie. Sagen har til dato kostet Michael og Ulla Steffens næsten to millioner kroner af egen lomme, brugt på advokater og rådgivere, uden at der er flyttet så meget som en teske forurenet jord.
"Familiens liv gik i stå den oktoberdag. Min kone orker ikke mere at høre om sagen, og vores advokater har skrevet så mange breve, at vi kan tapetsere alle husets vægge med dem. Vi er stavnsbundne, fordi en villa med olieforurening er usælgelig. Ingen køber vil røre ved den med en ildtang, og husets værdi uden en fuld oprensning er nul kroner. Heldigvis er jeg gjort af et stof af stædighed, så jeg fortsætter kampen", fortæller Michael Steffens.
Ifølge forsikringsselskabet Topdanmarks rådgivningsfirma NIRAS var der dengang ingen forurening under huset.
"Men det blev ikke undersøgt af NIRAS, og Gentofte Kommune udstedte ikke et påbud, der kunne afklare sagen. For egne penge hyrede vi en uvildig rådgiver, Rambøll, der samstemmende med Gentofte Kommunes daværende rådgiver konkluderede, at olieforureningen havde spredt sig ind under huset", siger han.

Ingen bemærkninger

Problemet er, at AJVA-kugletanke blev erklæret ulovlige helt tilbage i midten af 1980'erne, hvor landets kommunalbestyrelser direkte af Miljøstyrelsen blev pålagt at fjerne disse kugletanke.
"Men på det kommunale oplysningsskema har Gentofte Kommune ingen bemærkninger til vores olietank, da vi køber huset i 1999. Topdanmark nægtede at dække, så vi klager til Forsikringsankenævnet, der konkluderer, at vi har gjort, hvad vi skulle og derfor ikke har noget ansvar, og at Topdanmark skal dække".

Stævnede sælger

Da Topdanmark Forsikring og Gentofte Kommune ikke vil løse sagen med en fuldstændig oprensning, lagde Michael og Ulla Steffens i slutningen af 2010 sag an mod sælger for den ulovlige olietank.
"Det gjorde vi, selv om vi dybest set mener, at Gentofte Kommune har nøglen til løsningen. Kommunen burde jo have oplyst, at de havde kendskab til den ulovlige tank på ejendommen. I øjeblikket drøfter vi en løsning med Gentofte Kommune, og vi nærmer os en afgørelse. Men det kræver, at vi af egen lomme betaler et yderligere millionbeløb".
Forureningen har også bredt sig til naboejendommen, der ligeledes er værdiløs og usælgelig.

null

Publiceret 30 January 2013 07:15