100 kroner i rykkergebyr for 6 og 18 kroner

Rykkere på 18 og 6 kroner og gebyr på 100

Af
Anette Bonde

For et par uger siden sendte Norddjurs Kommune fejlagtigt rykkere ud til 13.000 borgere for rottebekæmpelse med mere. Kommunen rådede bod på miseren ved hurtigt at melde ud, at folk bare skulle rykke brevene i stykker, idet der var sket en teknisk fejl.

Lille beløb, stort gebyr

Det har Torben Andersen fra Glesborg også gjort, og han har efterfølgende betalt udgiften via PBS. Han undrer sig imidlertid over størrelsen på rykkergebyret.
Hans kone fik en rykker på 18 kroner og han selv én på 6. Begge var påført et rykkergebyr på 100 kroner.
"Det er langt over hvad ombudsmanden finder rimeligt i sådanne sager, da gebyret ikke afspejler den reelle udgift ved rykkerskrivelser. Dette i henhold til tidligere gebyrsager afgjort af ombudsmanden", siger han.

Marianne Fisker, Opkrævningskontoret, forklarer, at man normalt slet ikke vil sende rykkere ud på så små beløb.
"Normalt er minimumsgrænsen 25 kroner".
Rykkergebyret er her 100 kroner. Marianne Fisker fortæller, at man i overensstemmelse med gebyrloven egentlig må opkræve 250 kroner, også for disse små beløb. Kommunalbestyrelsen i Norddjurs har imidlertid vedtaget kun at opkræve rykkergebyr på 100 kroner for beløb under 500 kroner.
Men er det mere end 500 kroner, sættes der altså ekstra 250 kroner på i gebyr.

Publiceret 11 February 2013 12:00