Chefkonsulent og cand. jur. i Ældre Sagen Margrethe Kähler.

Chefkonsulent og cand. jur. i Ældre Sagen Margrethe Kähler.

Ældre Sagen om dement:

Situationen bør følges nøje

Chefkonsulent i Ældre Sagen: En balance hvor man trækker grænsen

Af
Anette Bonde

Beskeden om at to kvinder på et plejecenter skal låse deres dør, fordi de føler sig truet af en dement beboer, bør følges nøje, lyder det fra chefkonsulent og cand. jur. i Ældre Sagen Margrethe Kähler.
Lokalavisen har fortalt hende om to ældre kvinder på et plejecenter i Norddjurs, der føler sig generet af en ældre dement mand, der også bor på centret. Han følger efter dem, går rundt og tager i dørhåndtagene på plejecentret, hvilket kan virke skræmmende sent på aftenen. Ved en enkelt lejlighed gik han en dag ind og lagde sig i den enes seng. Beskeden fra forvaltningen og fra Ældre Sagen og ældrerådet lød, at beboerne må låse deres døre, hvis de føler sig generet.
Margrethe Kähler mener ikke, løsningen er så enkel.
"Det er en balance, hvor man trækker grænsen. Selvfølgelig er det ikke nok, at en beboer generer sine medbeboere lidt, men det er på den anden side vigtigt, at de også skal kunne føle sig trygge og godt tilpas?.

Særlige afdelinger

Hun henviser til, at der faglig set er opbakning til, at de udadreagerende demente bor i særlige afdelinger.
"De kan opleve at de bliver moppet og de kan uden at ville det, som i denne sag, komme til at genere medbeboere, som ikke er svært demente. Det er vigtigt, at de bor samlet og med personale, der har faglig viden om demenssygdomme og er gode til at kommunikere med demente og fortolke deres adfærd."
Hun fortæller, at det for eksempel er vigtigt med langsomme bevægelser, øjenkontakt og at nærme sig forfra.
"Man kommer nemt til at skræmme demente, så de enten bliver tavse eller udadreagerende. Demente kan godt mærke, hvis folk er kølige og holder afstand til dem. Det påvirker dem følelsesmæssigt".

"Vil ofte få det bedre"

Margrethe Kähler mener, at svært demente som udgangspunkt bør bo i en særlig afdeling.
"Ifølge Den Sociale Servicelov om magtanvendelser, så kan man i særlige tilfælde flytte en person med betydelig og varig nedsat funktionsevne, som ikke modsætter sig, men heller ikke kan give samtykke på grund af sin sygdom, fra ét botilbud til et andet bedre egnet botilbud, hvis der er risiko for væsentlig personskade. Men det kræver, at kommunen indstiller flytningen til det sociale nævn og at en værge er enig med kommunen. Så summa summarum er det ikke nogen nem sag. "
Hun peger på, at den demente ofte vil få det bedre ved at bo et sted, der er beregnet til demente.
"Med et personale, der er særlig uddannet i demenssygdomme, sammen med beboere, der har den samme sygdom og med rammer, der er indrettede efter det. Den demente vil måske være forvirret i begyndelsen, men vedkommende vil typisk få det bedre på et egnet sted."

null

Publiceret 13 February 2013 07:00