Gentofte-gymnasierne bygger nyt i disse år, som her på Gammel Hellerup, hvor man netop har indviet den nye sportshal. Foto: Jeppe Lund

Gentofte-gymnasierne bygger nyt i disse år, som her på Gammel Hellerup, hvor man netop har indviet den nye sportshal. Foto: Jeppe Lund

Frihed har fået gymnasierne til at vokse

I 2007 blev gymnasierne selvejende institutioner, og den frihed har gjort det muligt for de fire Gentofte-gymnasier at realisere deres ambitiøse udvidelsesplaner

Af
Jeppe Lund

Flere elever, store udvidelser og flere aktiviteter for eleverne.
Det er der kommet ud af den frihed, som de fire Gentofte-gymnasier fik, da de i 2007 blev selvejende.
Netop nu er alle fire gymnasier i gang med ambitiøse byggeplaner, og ifølge rektorerne er det kun muligt på grund af den frihed, som selveje giver dem.
Tidligere hørte de fire Gentofte-gymnasier under Københavns Amt, men fra 2007 fik de mulighed for at blive selvejende. Det har haft en væsentlig betydning for den udvikling, som gymnasierne siden har haft, påpeger rektorerne på Gentoftes gymnasier.
"Jeg synes ikke altid, at amtet opprioriterede det fysiske rum, men de muligheder har vi nu. Det har betydet, at alle fire gymnasier har kunnet optage endnu flere elever igennem de senere år", siger Pia Nyring, rektor på Øregård Gymnasium.
Gymnasiet på Gersonsvej købte i 2007 sine bygninger for godt 30 millioner kroner. Fra den 1. januar i år overtog gymnasiet den gamle børnehave på Gruts Allé 9-13. Her vil gymnasiet anlægge en ny bygning, der skal give plads til mere innovation i undervisningen.

Gammel Hellerup Gymnasium har netop indviet sin nye sportshal, der med målinger over energiforbruget i hallen også skal kunne bruges i de naturvidenskabelige fag. I 2007 gav skolen ca. 36 millioner kroner for bygningerne, og det har givet gymnasiet frihed til at planlægge, mener rektor Jørgen Rasmussen.

"At vi er blevet selvejende har givet os nogle muligheder, vi slet ikke havde i amtet, først og fremmest selv at prioritere vores midler. Det har givet os mulighed for at kaste os ud i nogle aktiviteter, både bygningsmæssige og for eksempel ved at lave flere lektiecaféer", siger han.

Havde I kunnet bygge ud, som I gør nu, hvis I stadig havde hørt under et amt?
"Det var amtet, der bestemte, hvad der skulle ske bygningsmæssigt, så det havde vi aldrig haft mulighed for. I dag er det jo skolens bestyrelse, der bestemmer, hvad der skal ske, og de skal ikke spørge nogen om lov", forklarer Jørgen Rasmussen.

Mere originalt

Ordrup Gymnasium skal inden længe til at begynde byggeriet af en ny kantinebygning og nye sciencelokaler, og Aurehøj Gymnasium har netop nu sit byggeprojekt om et nyt musikhus i udbud. Rektor på Aurehøj Gymnasium, Marianne Zibrandtsen, der ikke vil ud med, hvad gymnasiet købte sine bygninger for, påpeger, at gymnasiernes frihed også har givet mulighed for at tilpasse de nye bygninger til det enkelte gymnaisum.
?Det er nogle meget innovative bygninger, der bliver opført på de fire gymnasier i Gentofte. Sådan havde det jo slet ikke været, hvis vi havde hørt under amtet. Jeg tror slet ikke, at det havde været så originalt. Nu kan det meget mere tilpasses skolens individuelle stil?, mener hun.

Flere penge med taxameter

Alle tre rektorer, Villabyerne har talt med, peger også på, at de fire gymnasier i Gentofte havde et stort efterslæb for at få renoveret sine bygninger. Samtidig har den taxameterordning, som blev indført i forbindelse med skiftet til selveje, også givet flere penge til Gentofte-gymnasier end den tidligere ordning.
Og taxameter-ordningen har givet de enkelte gymnasier mere frihed til at planlægge, mener rektorerne.
"Førhen var pengene bundet til enkeltposter, så vi fik så mange penge til det ene og så mange penge til det andet. Nu får vi groft sagt en stor pose penge baseret på elevtallet", forklarer Pia Nyring.
Hun uddyber med dét, der mere eller mindre kendetegner alle fire Gentofte-gymnasier.
?På Øregård Gymnasium har vi været privilegeret ved kombinationen af et højt søgetal og et lille frafald. Når man har mange, der søger ens gymnasium, og et lille frafald, har der de seneste år været et overskud, der har givet et økonomisk råderum for at samtænke bygninger og pædagogik?, siger Pia Nyring.
Hun tror dog ikke, at det overskud fortsætter med det nye loft på maksimalt 28 elever i hver gymnasieklasse.
Det lykkedes ikke Villabyerne at få fat på rektor på Ordrup Gymnasium, Henning Thomsen, inden vinterferien.

Publiceret 13 February 2013 09:00