Hvordan ser fremtidens skole ud? Det spørgsmål optager lærerne meget for tiden.

Hvordan ser fremtidens skole ud? Det spørgsmål optager lærerne meget for tiden.

Lærerne:

Folkeskolen i Albertslund er udsultet

Der er skåret meget mere ned i Albertslund Kommune end på landsplan, advarer Albertslund Lærerkreds

Udgifterne til folkeskolen er i betænkelig grad raslet ned i Albertslund, betydeligt mere end mange andre kommuner. Det mener Albertslund Lærerkreds, der advarer mod udviklingen:
"Den nye opgørelse af udviklingen gennem de seneste fire år viser, at besparelserne på folkeskoleområdet har været dramatiske – også sammenlignet med landets øvrige kommuner. Så massive besparelser kan ikke undgå at få negative konsekvenser for kvaliteten i skolen og dermed elevernes udbytte af undervisningen", siger Claes Hjort, formand for Albertslund Lærerkreds.
"Besparelsen er oven i købet sket i en periode, hvor folkeskolen har flere nye opgaver at løse. Ikke mindst er der krav om, at skolen skal rumme flere elever med særlige behov end tidligere. Det er en opgave som er vigtig, og som vi gerne påtager os. Men det kræver ekstra ressourcer at løse den opgave – ikke færre.”


Skåret 37 mio.

Han henviser til nye beregninger på baggrund af data fra Danmarks Statistik. De skulle efter sigende vise, at udgifterne til folkeskolen på landsplan er fadet med 6,7 procent siden 2009.
Til sammenligning har Albertslund Kommune have skåret cira 37 millioner kroner, svarende til 13 procent af budgetterne i perioden 2009 til 13, siger Claes Hort.
Han fremhæver videre, at sammenligningen viser, at udgifterne på landsplan er faldet med 2,8 milliarder i faste priser, hvilket svarer til et fald på 6,7 procent.
"I samme periode falder elevtallet i folkeskolen kun med 2,8 procent. Tallene fra Danmarks Lærerforening er både opgjort på landsplan og for hver af landets 98 kommuner", siger lærerformanden, der håber at både regeringen og kommunen vil reagere på tallene.


Kræver flere ressourcer

”Børne- og undervisningsministeren har planer om at gennemføre en ambitiøs folkeskolereform uden at have fremlagt planer for, hvordan den skal finansieres. Den seneste opgørelse af udviklingen i folkeskolens økonomi demonstrerer klart, at der ikke er noget ekstra fedtlag at tære på til at finansiere heldagsskole, aktivitetstimer og andre forslag. I Albertslund må og skal de ambitiøse forslag nødvendigvis følges op af tilsvarende ressourcer. Det signal forventer jeg, at man fra kommunalbestyrelsen utvetydigt vil kræve af regeringen”, siger Claes Hjort.
due

null

Publiceret 22 February 2013 12:55