Kommunen kigger på parkering problemer ved Louisiana

Fredensborg Kommunens tekniske udvalg Inddrager nu Louisiana's ledelse og de berørte parter om museet i HUmlebæk

Af
Af Jørgen Hansen

I fortsættelse af de henvendelser kommunen har fået fra naboerne til Louisiana i Humlebæk, og den omtale vi bragte her i Uge-Nyt Fredensborg for kort tid siden, har Teknisk udvalg nu besluttet, at der skal ske en afdækning af P-problemerne i området.

Udgangspunktet er den succes, Louisiana har med flere udstillinger, og at det medfører et øget parkeringsbehov, hvilket medfører parkeringskaos på de omkringliggende veje.

Udvalget besluttede, at man skal forsøge at afdække et øget antal P-pladser, at anvendelse af de omkringliggende boligveje kun sker ved særlige arrangementer, alternativer til bilparkering, samt anvendelse af ny teknik til regulering for at opnå den ønskede og mest hensigtsmæssige parkering.

I forbindelse hermed vil man inddrage Louisiana?s ledelse, Grundejerforeningen i Humlebæk og beboerrepræsentanter samt andre med interesse for problemstillingen, og forvaltningen forventer, at der skal holdes to til tre møder i løbet af foråret for at nå frem til forskellige forslag og modeller til politisk behandling.

Publiceret 24 February 2013 11:00