Gæld på 39 øre førte til trussel om tvangsauktion

Hillerød Kommune raslede med sablerne overfor husejer - men man har sagt undskyld

Af
Tim Panduro

"Da nedenstående restance af ejendomsskat ikke er betalt, bliver den nu oversendt til SKAT med henblik på udlæg i ejendommen og efterfølgende tvangsauktion."
Et brev med sådan en ordlyd kan nok få hænderne til at ryste på de fleste husejere.
Men for en hillerødaner, der ikke ønsker sit navn frem, men betegner sig som "en lovlydig skatteborger i Hillerød Kommune gennem 46 år", blev chokket forandret til undren over brevet, der ankom tirsdag.
Det skyldige beløb var nemlig opgjort til 0,39 kroner - eller så lidt, at man end ikke kan købe en Piratos eller laber larve for de penge.
Vor læser fattede telefonen og kontaktede Hillerød Kommune - og fik at vide, at det var en fejl. Det havde han fået at vide en gang før - nemlig da han tidligere på måneden i lighed med omkring 900 andre hillerødanere modtog en rykker på samme beløb. Dengang rettede kommunen fejlen i de interne systemer. Eller rettere, de fleste fejl.
"Der er tale om en fejl fra vores side. Der er sket det, at vi i år har splittet ejendomsskatten op og udskilt tre tillægskategorier som rottebekæmpelse, renter og land- og vandindvindingslaug. Vi havde fået rettet de fejl, der gjorde, at vi tidligere har sendt opkrævninger ud på små beløb. I første omgang havde vi overset denne fejl, men vi havde lige opdaget den, da vi fik opkaldet fra borgeren. Han har naturlgivis fået eftergivet beløbet," siger sektionsleder i Hillerød Kommunes opkrævningssektion Tonny Skaksen.
Fejlen er nu rettet, så der ikke bliver sendt opkrævninger ud på så små beløb.
"Vi skal jo slet ikke sende opkrævninger på så små beløb. Så nu har vi sat en højere grænse i systemet."

Husejeren fik dette brev med den noget bombastiske trussel om tvangsauktion.

Husejeren fik dette brev med den noget bombastiske trussel om tvangsauktion.

Publiceret 01 March 2013 10:36