Fire gymnasieelever på facebook midt i timen. Foto: Amalie Jonassen Hartvigsen.

Fire gymnasieelever på facebook midt i timen. Foto: Amalie Jonassen Hartvigsen.

Emma Gad i cyberspace:

Unge skal lære at opføre sig pænt på nettet

Grundlæggende digital dannelse bliver fremover en obligatorisk del af studielivet på Egaa Gymnasium. Det skal lære de unge at bruge de digitale medier som arbejdsredskaber og til informationssøgning, men også at færdes pænt og ordentligt i cyberspace

Af
Grethe Madsen

Grethe Bo Madsen

"Nej, de unge kan faktisk IKKE finde ud af at begå sig på de digitale medier, selvom de sidder klistret til dem dag og nat."
ddannelsesleder på Egaa Gymnasium, Morten Hoeck er hurtig til at slå fast, at selvom de unge er supergode til at håndtere de digitale medier lige indenfor det lille hjørne, de bruger til daglig, så skal de ikke langt væk fra deres digitale ?comfort zone?, før det begynder at gå galt.
Derfor er der behov for at give dem en grundlæggende digital dannelse, og det gør Egaa Gymnasium nu noget ved.

Digital dannelses-strategi

Fra august håber skolen at være klar med en strategi, der klæder de unge på til det digitale samfund.
"Strategien omfatter både basale IT-færdigheder, som brug af regneark og tekstbehandling, men også grundlæggende kendskab til informationssøgning på nettet ud over Google og Wikipedia-niveauet," fortæller Morten Hoeck.
"Men der er også et meget stort behov for at lære de unge at begå sig digitalt. De sociale medier kommer ind fra sidelinjen og overtager deres netliv, men det gør dem ikke automatisk i stand til at begå sig dér. Tværtimod kan vi jo konstaterer, at de meget ofte opfører sig uhensigtsmæssigt," siger han.

Farvel til cybermobning

"De er ikke klar over forskellen i måden, man kommunikerer på, på de forskellige digitale platforme. At en sms let kan misforstås, fordi den er meget unuanceret i forhold til den besked, man lige hurtigt giver hinanden mundtligt."
Derfor omfatter den digitale dannelses-strategi også kendskab til cybermobning.
"De unge har behov for at lære grundlæggende netetik. De skal vide, hvad cybermobning er, og hvordan man forebygger det. At udelukkelse fra fællesskabet online er lige så voldsomt, som at være udenfor alle andre former for fællesskaber," forklarer han.
"Samtidig har de brug for viden om, hvad det vil sige, at sætte digitale spor. De unge kan ikke forstå, at de sætter digitale fodspor, når de færdes på internettet, og at det kan have negative konsekvenser, som rammer dem mange år senere."

null

Publiceret 18 March 2013 12:00