Hillerød Storcenter på Møllebrogrunden, som et tog ud på den oprindelige visualisering. Siden er hotel-højhuset blevet skrevet ud af historien. Den store Ikea er blevet kendt ulovlig - og nu er resten af centerets skæbne til debat.

Hillerød Storcenter på Møllebrogrunden, som et tog ud på den oprindelige visualisering. Siden er hotel-højhuset blevet skrevet ud af historien. Den store Ikea er blevet kendt ulovlig - og nu er resten af centerets skæbne til debat.

Analyse:

Supermarkeder i storcenter kan føre til butiksdød

Forvaltningen er uenig med projektudviklers rapport på væsentlige punkter

Af
Tim Panduro

Vil et butikscenter med dagligvarebutikker på Møllebrogrunden ved Herredsvejen i Hillerød være til skade for Hillerød centrum?
"Nej, tværtimod", lyder svaret fra Institut for Centerplanlægning (ICP), der har lavet en analyse af konsekvenserne af dagligvarebutikker i et eventuelt kommende Hillerød Storcenter.
"Sandsynligvis", lyder svaret, hvis man spørger Hillerød Kommunes afdeling for By og Miljø.
Dermed står parterne fortsat langt fra hinanden i forsøget på at opnå et kompromis i forhold til byggeriet af det gigantiske indkøbscenter, der var ved at kuldsejle, efter at Miljøministeren i efteråret gav afslag på at lovliggøre en Ikea-butik på stedet. I stedet foreslog grundejeren Mikael Goldschmidt Holding et kompromis med to dagligvarebutikker og fremlagde en analyse, der fortalte, at Hillerød overordnet set ville få fordel af dagligvarebutikker i centeret. For nok ville det føre til konkurrence for byens øvrige dagligvarebutikker, men detailhandlen ville blive styrket, fordi flere regionale kunder ville blive lokket til Hillerød, siger analysen.

Butiksdød

Det er By og Miljø ikke enige i.
"Det er By og Miljøs vurdering, at dagligvarebutikker i centeret vil medføre en flytning af detailhandlen fra byens gågademiljø og til Møllebro(...) og dermed udgøre en risiko for at gågaden med eksisterende butikscentre rammes hårdt af butiksflytninger og butiksdød. Det vurderes at være et risikabelt tidspunkt at udsætte bymidten for et sådant pres, da mange butikker i forvejen er så bare pga. dalende omsætninger", hedder det blandt andet i kommunens analyse, der er blevet til som et slags svar på analysen fra Institut for Centerplanlægning.
Michael Goldschmidt Holding er mildest talt ikke enige i kommunens konklusion.
"Vi og ICP er grundlæggende uenige i kommunens konklusioner, og det har ICP gjort rede for i et nyt notat", siger projektdirektør Ulrik Bebe.
"Vi ved ikke, hvor forvaltningen har deres viden om detailhandel og dermed holdninger fra. ICP, som har beskrevet konsekvenserne af dagligvarer i Hillerød Storcenter, er specialister i detailhandel, mens man kan spørge om, hvilke kompetencer forvaltningen har i den sammenligning. Forvaltningen taler om butiksdød, med allerede nu er der en del tomme butikker i gågaderne i Hillerød, foruden Gallerierne. Det er skyldes jo ikke Hillerød Storcenter, men andre faktorer, herunder den konkurrence, der er udefra, og dermed udtømning af Hillerøds status som regionalt handelscenter. Nordsjællands øvrige kommuner opruster for at holde detailhandelsomsætningen i deres kommuner. I Frederikssund har de bygget Sillebroen, i Herlev er man i gang med et projekt, der ligner Hillerød Storcenter – også med dagligvarebutikker, og i Farum skal midtpunktet til at udvide, og der kommer sandsynligvis også en Føtex. Lyngby planlægger også store udvidelser, heraf af Lyngby Storcenter, med det formål at trække handlende til fra blandt andet Nordsjælland og dermed Hillerød. Det vi vil skabe, er et Hillerød storcenter, der vil kunne konkurrere med blandt andet Lyngby Storcenter og Lyngby Hovedgade, og dermed trække handel til Hillerød fra hele Nordsjælland."
Borgmester Kirsten Jensen ønsker ikke at kommentere på kommunens analyse, før borgerhøringen er overstået.
Indtil videre har Mikael Goldschmidt Holding hældt mere end 300 millioner kroner i projektet.

tim@hip.dk

null

Publiceret 19 March 2013 15:20