Nye kanaler skal opsamle regnvandet og lede det til Usserød Å. Illustration fra vinderprojektet.

Nye kanaler skal opsamle regnvandet og lede det til Usserød Å. Illustration fra vinderprojektet.

Regnvandet skal forene Kokkedal

Klimatilpasningen skal både opgradere Kokkedal som boligområde og skabe social merværdi

Af
Af Peter Klar

95 procent af det regnvand, der falder i Kokkedal i fremtiden, skal opsamles og ledes til søer og lavninger i stedet for direkte i kloakken, og kun langsomt skal det vand, der ikke selv synker ned i jorden, ledes til Usserød Å.
På sin vej gennem bydelen skal vandet løbe i nye render, nye mødesteder og andre grønne anlæg skal sikre vandets forsinkelse og med vandet som forenende, udløsende faktor skabe nyt socialt miljø i Kokkedal.
Nogenlunde sådan lyder visionen bag vinderen af klimatilpasningsprojektet i Kokkedal.
Projektet blev præsenteret på et informationsmøde tirsdag 25. juni i Rådhuskalderen, hvor 50-75 borgere var mødt op.
Klimatilpasningen skal både opgradere Kokkedal som boligområde og skabe social merværdi, som det hed i en lille film, der blev vist på informationsmødet.
Første spadestik tages efter planen i efteråret 2013. Det første lille projekt bliver en forskønnelse af broen og det nærmeste område, hvor hovedstien krydser Usserød Å.
I vinteren 2013-14 skal der foretages detailprojektering, udbud og eventuelt lokalplanarbejde.
I foråret 2014 går projektet for alvor i gang. Målet er, at projektet er afsluttet i 2017.
Planlægger og arkitekt Andrew Place fra Schønherr landsskabsarkitekter, der står bag vinderprojektet med BIG-Bjarne Ingels Group og Rambøll som underrådgivere, gennemgik de foreløbige udkast til projektets mange elementer.
Håndteringen af vand spiller en central rolle i mange af de kommende tiltag i Kokkedal.
Blandt andet på pladsen foran Holmegårdscentret, som vil få en stor skålformet fordybning.
Bymidten mellem Holmegårdscentret, Kokkedal Skole og Egedalshallen får en ny sammenhængende struktur, der med sine tre delelementer kaldet "Bytæppet", "Plænen" og "Øen" skal indbyde til forskellige former for udeliv.
Bytæppet er en sammenhængende flade, der forbinder alle de væsentlige udadvendte funktioner i bymidten og rummer de offentlige pladser.
Plænen rummer mange forskellige sportsfaciliteter og er rammen om et synligt fritidsliv.
Øen binder Plænen og Bytæppet sammen og fungerer som det urbane mødested med skater- og rulleskøjtebane rundt om Egedalshallen og byens nye vartegn - Vandets Tårn - som der ikke foreligger noget endeligt visuelt bud på endnu.
Langs Usserød Å etableres flere rekreative områder og forskellige vandfaciliteter for børn.
Bag klimatilpasningsprojektet, som er det hidtil største i Danmark, står et partnerskab bestående af Fredensborg Kommune, Realdania og de to almene boligorganisationer Boligselskabet Ab Hørsholm Kokkedal v/Boligkontoret Danmark og Boligforeningen 3B.
Projektet støttes endvidere af Lokale og Anlægsfonden.
"Det er et projekt, borgerne i hele Kokkedal vil få glæde af fremover. det har så mange kvaliteter - både arkitektonisk, landskabeligt og socialt - at jeg både håber og tror, at de 118 millioner kroner, der bliver brugt her, vil være med til at give Kokkedal en ny start. Jeg tror på, at planerne - når de bliver realiseret - vil betyde en forskel i beboernes hverdag. Jeg tror, at Kokkedal bliver et bedre sted at bo og leve," sagde borgmester Thomas Lykke Pedersen, S.
Er der sat penge af til vedligeholdelse? spurgte en tilhører.
"Vi er gået meget op i, at det skal være robuste løsninger. Vi partnere har givet håndslag på både pengene i projektet og på, at vi skal passe på tingene, når de er realiseret. Politisk i byrådet er der stor vilje til, at det her selvfølgelig også skal vedligeholdes," svarede formand for Plan- og Klimaudvalget, Lars Simonsen, R.

Før mødet og i en pause kunne de fremmødte borgere nærstudere vinderprojektet på udstillede plancher.

Før mødet og i en pause kunne de fremmødte borgere nærstudere vinderprojektet på udstillede plancher.

Publiceret 28 June 2013 09:00