Flere steder i Egedal er vejene i miserabel forfatning (Arkivfoto)

Flere steder i Egedal er vejene i miserabel forfatning (Arkivfoto)

Hjælp på vej:

3 mio. kr. til reparation af veje

Kommunalbestyrelsen har vedtaget at give en ekstrabevilling på 3 mio. kr. til reperation af Egedals hullede veje

Af
Af Mette B. Sørensen

Ølstykke, Smørum, Stenløse - i hele Egedal Kommune skal man ikke lede længe for at opdage store huller og revner på veje og cykelstier. Den erkendelse fik onsdag aften kommunalbestyrelsen til at afsætte en ekstrabevilling på 3 mio. kr. til reperation af kommunens hullede veje
"Vores veje ser jo ikke for godt ud efter sidste vinter, hvor vi har sparet lige vel meget på vedligeholdelse af dem," erkendte borgmester Willy Eliasen.

C forhøjer med 1,7 mio.kr

Forslaget om de ekstre midler til vejene blev hastebehandlet ved et ekstraordinært møde forud for kommunalbestyrelsesmødet mellem Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget. Her forslog de Konservative at forhøje det oprindelige forslag på 1,3 mio. kr med de 1,742 mio. kr. som er differencen mellem regnskab og budget på forstærkninger og slidlag i 2012.
Det fik tillægsbevillingen til at stige til 3.042.000 kr. og ud af det er 300.000 specifikt afsat til reperation af huller i kommunens cykelstier.
Vejpenge undersøges
Men de ekstra milllioner til reperation af kommunens veje er stadig ikke nok, mener formand for Teknik- og Miljøudvalget Ida Bode.
"Jeg er ikke sikker på, at de 1,7 millioner ekstra er nok til at komme op på en rimeligt niveau - eller det er jeg sikker på, at det ikke er," sagde Ida Bode, som nu vil iværksætte en undersøgelse af, hvordan de kommunalt afsatte kroner og øre til vejen er blevet brugt de sidste 10 år.
Samtidig vil administrationen fra 1. juli indføre digital registrering af slaghullerne i de kommunale veje.

null

Publiceret 28 June 2013 06:00