Paro flankeret af souschef Susanne Samuelsen og socialrådgiver Morgen Munk Bodekær, som på en konference i Japan videregiver deres erfaringer med robotsælen.

Paro flankeret af souschef Susanne Samuelsen og socialrådgiver Morgen Munk Bodekær, som på en konference i Japan videregiver deres erfaringer med robotsælen.

Robotsæl gavner handicappede

Fredensborg Kommune har gode resultater med en robot overfor både udviklingshæmmede og handicappede

Af
Af Niels Idskov

Gennem det sidste år har Fredensborg kommune opnået opsigtsvækkende resultater ved at bruge en robot – udformet som en sæl - til borgere med fysiske og psykiske handicap. Robotsælen – som kaldes Paro og er opfundet i Japan - fungerer som terapi og bruges normalt kun hos borgere med demens. Men i Fredensborg Kommune fungerer sælen også for borgere som er udviklingshæmmede. Med sælen i favnen begynder borgerne at vise nye og skjulte kompetencer, der hjælper dem i omgangen med andre handicappede og med personalet. Resultaterne vækker begejstring helt i Japan, og Fredensborg Kommune er nu inviteret til at deltage i en international konference i Japan, så de gode erfaringer kan komme andre til gavn.
Robotsælen er oprindeligt udviklet til borgere med demens, hvor den fungerer som et væsen, den demente kan interagere med og give omsorg. Fredensborg Kommune har i det nye projekt overført erfaringerne til handicappede borgere, der enten er præget af uro og en udadreagerende adfærd, eller som er meget stille og indadvendte med en svag social tilknytning til pårørende, medarbejdere og øvrige beboere. Projektet er nytænkende, og resultaterne har vist sig at være positive.

Robotsælen - en ven i gruppen

De gode erfaringer fra Fredensborg Kommune bliver løbende formidlet videre til andre kommuner, praktikere og forskere i Danmark.
Gennem observationsstudier og interview af medarbejdere på bl.a. bostedet Lindegården i Fredensborg har kommunen dannet et billede af, hvordan robotsælen virker både hos enkelte udviklingshæmmede borger og hos grupper.
'Robotsælen har vist sig at have den mest stabile effekt, når den introduceres for en gruppe borgere, frem for hos individuelle borgere. Her bliver robotsælen en ven i gruppen. Vi har set udviklingshæmmede træde til og vise kompetencer som fx et varieret sprog, inddragelse og omsorg i deres kontakt med sælen. Dermed har vi nu fået et pædagogisk redskab til at identificere psykisk handicappedes skjulte ressourcer og sætte dem i spil. Dermed øges trivsel og livskvalitet i hverdagen', siger Susanne Samuelsen, souschef i Center for Ældre og Handicap i Fredensborg Kommune.

Publiceret 03 July 2013 07:00