Den nye kanon er allerede blevet affyret.

Den nye kanon er allerede blevet affyret.

Ny kanon skal buldre ud over Volden

Prinsessens Bastion får endnu en kanon 6. Juli. Den præsenteres af Prins Henrik, der er meget engageret i renoveringen af voldanlægget

Af
Peter Friis Autzen

Prinsgemalen er protektor for Landskomiteen til Renovering af Fredericia Vold. Derfor er det også ham, der 6. juli klokken 10:30 indvier den seneste kanon, der er monteret på Prinsessens Bastion.
Bastionen, der ses til højre, når man er på vej ind gennem den gule Danmarks Port, er for længst ført tilbage til den udformning, den havde under belejringen i 1849. I de seneste år er også bevæbningen ført nærmere og nærmere den oprindelige. Og nu kommer så endnu en kanon.
"Vi håber at kunne affyre et skud med kanonen 6. juli. Selvfølgelig med løst krudt," siger historisk konsulent Ole Dyrn.
Han understreger, at kanonen er skabt, så den rent faktisk kunne bruges i kamp.
"Den kan skyde med rigtige kugler eller kardæsker. Men det gør man selvfølgelig ikke. Vi har en enkelt gang været nødt til at sende en kanon retur, fordi den ikke var konstrueret funktionsdygtig nok. Det skal helst være så autentisk som muligt," siger han.

Prins Henrik fotograferet under et tidligere besøg i Fredericia, hvor han stod med nøglen til Prinsens Port.

Prins Henrik fotograferet under et tidligere besøg i Fredericia, hvor han stod med nøglen til Prinsens Port.

20 års jubilæum

Landskomiteen til renovering af Fredericia Vold blev etableret i 1993. Landskomiteen arbejder for at finansiere og gennemføre renovering af voldanlæggets bastioner med skyts, palisader og forsvarsværker. Formålet er at genskabe de dele af historien, der er blevet fjernet - uden at ødelægge voldanlæggets rekreative værdier.
Landskomiteen har i samarbejde med Nationalmuseet, Tøjhusmuseet og Kulturstyrelsen udarbejdet en helhedsplan med renoveringsforslag for Fredericia Vold.
Væsentlige dele af renoveringsprojekterne er gennemført, blandt andet med støtte fra Tuborgfondet, Albanifonden, Aage V. Jensens Fonde, Foreningen Plan-Danmark, Fredericia Kommune, Den Danske Bank, A.P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond, Vejle Amtsråd og Prins Henriks Fond.
Den nye kanon er skabt efter en donation fra Albanifonden. Når dén er på plads, mangler der kun én tre-punds-kanon, før bastionen fremstår, som den så ud 6. juli 1849.
Efter indvielsen vil Prinsgemalen overvære mindehøjtideligheden ved Krigergraven på Trinitatis Kirkegård i Fredericia kl. 11.20, hvor sognepræst Bent Andreasen holder tale.
Prinsgemalen vil efter mindehøjtideligheden overvære den politiske tale ved sejrsfesten for ”Udfaldet fra Fredericia” på Landsoldatpladsen kl. 11.45. Talen holdes i år af folketingsmedlem Benny Engelbrecht.3-pundskanonen hører til våbensystem 1766 også kendt som ”System Carl af Hessen".
Normalt anvendtes massive tre punds stålkugler, men kanonen kunne også skyde med kardæsker, som er en pakke med stålkugler, som anbringes oven på krudtladningen i stedet for en kugle. Når kardæsken affyres, spredes stålkuglerne over et stort område. Den slags er et blodigt og meget effektivt våben på nært hold mod fremstormende fjender.
De små kanoner var anbragt yderst på bastionernes flanker, så de kunne bestryge kurtinerne med kardæskskud.
Lavetten - altså kanonens hjul og stativ - er rekonstrueret efter model "General Mecklenburg" fra 1799.
De originale kanonløb er støbt i Frederiksværk hhv. 1768 og 1769. De er forsynet med Chr. VII's monogram.
Kopierne er støbt af Peter H. Høffner i Års. Lavetten laves af Ole M. Spring i Kolding.

Publiceret 04 July 2013 07:00