Foto: Flemming Nyberg

Foto: Flemming Nyberg

Allerød blandt de bedste til at klare sociale problemer

Det viser indeks fra Dansk Erhverv

Af
Af Michael Braunstein

Rudersdal, Allerød og Gentofte er de tre kommuner i Danmark, som klarer sig bedst i kampen mod arbejdsløshed, social understøttelse og kriminalitet. Det viser Dansk Erhvervs indeks over kommunernes sociale problemer. I bunden ligger Lolland, og inden for region Hovedstaden er det Ishøj, der klarer sig dårligst.
Forskellen mellem de danske kommuner bliver større og større. Dansk Erhverv har for årene 2007 og 2012 kigget på ti parametre for, hvordan landets kommuner placerer sig, når det drejer sig om kriminalitet, overførselsindkomster, befolkningens uddannelse og varigheden af arbejdsløshed. Over den femårige periode er forskellen mellem den bedste og den dårligst stillede femtedel øget med 20 procent fra 2007 til 2012.
Ser man på den tredjedel af kommunerne, som var dårligst stillede i 2007, er det i 12 af disse gået fra slemt til værre. Særligt Lolland, Ishøj, Brøndby og Langeland skiller sig ud: De fire kommuner var alle blandt de ti dårligst placerede i 2007 – og har alle oplevet en forværring siden da.
Samtidig har en række kommuner formået at bevæge sig markant op ad listen. Hjørring er den kommune, som har bevæget sig længst i positiv retning, da kommunen har forbedret sig på otte ud af ti parametre. Men også Samsø, Gentofte, Furesø og Gribskov har bevæget sig flot.
"Kommunerne har selv et stort ansvar for udviklingen, hvad enten det handler om at få folk i arbejde eller skabe vækst. De fleste nye job skabes i de unge og innovative virksomheder, og det er kommunernes opgave at skabe bedst mulige betingelser for dem. Der skal være en god digital og fysisk infrastruktur, så det er attraktivt at drive virksomhed. Der skal også være gode pasningsmuligheder, så folk kan få passet deres børn, mens de går på arbejde. Og så skal der udliciteres mere til private, så der kan spares penge, som kan bruges på noget andet," siger Niels Milling, som er underdirektør i Dansk Erhverv.
Han er samtidig bekymret over, at gabet mellem kommunerne vokser.
"Løsningen er ikke blot at flytte pengene fra en kommune til en anden. På den måde risikerer man at tage ansvaret fra kommunerne, så de ender i en negativ spiral i stedet for at øge deres indsats for at løse problemerne og skabe gode vækstbetingelser," siger Niels Milling.


Om analysen

Dansk Erhverv har set på ti parametre, som belyser forskellige aspekter af kommunernes sociale og befolkningsmæssige karakteristika. Indenfor hver af parametrene er kommunerne rangeret i forhold til hinanden. Den bedste kommune får scoren 0, og den dårligste får scoren 100. Derimellem gives point efter, hvor man ligger på skalaen i forhold til bedst og dårligst. For at opnå et samlet indeks lægges kommunernes scorer sammen til ét tal per kommune (som bliver mellem 0 og 1000). Et højt samlet tal betyder, at kommunen placerer sig dårligt i forhold til de andre på flere parametre.

Publiceret 11 July 2013 07:00