Lagerbygningen på Gl. Venlighedsvej stod færdig den 28. juni og indvielsen blev markeret sammen med ledningsmester Henrik Bo Andersens 25 års jubilæum.

Lagerbygningen på Gl. Venlighedsvej stod færdig den 28. juni og indvielsen blev markeret sammen med ledningsmester Henrik Bo Andersens 25 års jubilæum.

Bedre sikkerhed for drikkevandet i Hørsholm

Hygiejnen er i højsædet i vandforsyningen hos Hørsholm Vand, der nu indfører Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed (DDS)

Af
Morten Timm

Morten Timm

Drikkevandet i Hørsholm er under konstant kontrol, og nu går Hørsholm Vand skridtet videre og indfører systemet DDS - Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed - halvandet år før det bliver lovkrav.
Målet med DDS er at gøre vandforsyningen bedre til at forebygge, at noget kan gå galt med forsyningen af drikkevand og eventuelt udløse forurening af drikkevandet.
Alle vandforsyninger skal ifølge et lovkrav fra Folketinget have indført DDS eller et lignende ledelsessystem inden udgangen af 2014.
"Allerede tilbage i starten af 2012 så Vandforsyningen i Hørsholm fordele ved yderligere at strukturere og målrette indsatsen for at forebygge, at noget kan gå galt. At regeringen her i 2013 har valgt at gøre et sådan tiltag til et direkte lovkrav, viser blot, at vi er på forkant," udtaler direktør Tina Otterstrøm Jensen.

Bedre rustet

Med 'Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed' forebygger Hørsholm Vand forureninger og driftsstop gennem planlægning. Samtidig standardiseres udførelse af arbejdsopgaver, som har betydning for drikkevandssikkerhed.
"Vandforsyningen bliver herigennem bedre rustet til at træffe kvalificerede beslutninger om forbedringer af drikkevandssikkerheden og til at gennemføre dem. Og sikre at indsatser og resultater bliver dokumenteret og kommunikeret internt i Hørsholm Vand såvel som til kunderne," siger Tina Otterstrøm Jensen.
Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed betyder blandt andet, at selskabet har fokus på, hvorledes materialer til ledningsrenoveringer og andet arbejde på anlæg bliver opbevaret og håndteret i dagligdagen, samt at hygiejnen omkring materialerne og i det daglige arbejde er i orden.

Ny lagerbygning

I god tråd med arbejdet omkring 'Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed' fået opført en ny lagerbygning til materialer. Den ligger på Gl. Venlighedsvej og stod færdig den 28. juni.
Indvielsen faldt i øvrigt sammen med en velbesøgt reception for ledningsmester Henrik Bo Andersens 25 års jubilæum.

Publiceret 11 July 2013 09:00