Ali Agha har boet 10 år i Bispehaven og mener, at områdets problemer skyldes, at de forskellige instanser slet ikke ønsker forandring.

Ali Agha har boet 10 år i Bispehaven og mener, at områdets problemer skyldes, at de forskellige instanser slet ikke ønsker forandring.

Beboer i tidligere ghetto:

De ønsker ikke at forbedre området

Ønsker instanserne, som skal forbedre Bispehaven, i virkeligheden at gøre en forskel? Det sætter beboer i området spørgsmålstegn ved

Af
Christina Johansen

Christina S. Johansen

“Instanserne ønsker slet ikke at løse problemerne, fordi de har fordel af at fastholde os som en ghetto. På den måde sikrer de, at penge og jobs bliver ved med at være her. Jeg er 100 procent sikker på, at det er rigtigt,” siger Ali Agha, der har boet i Bispehaven i 10 år med sine fire børn - han fortsætter:
“Er det logisk, at man på så lille et område efter så mange år, så mange penge, så mange ansatte og så mange indsatser fortsat ikke har løst problemerne herude?”
Men kan det ikke skyldes, at det i virkeligheden er beboerne, som ikke selv ønsker hjælpen og forandringen?
“Overhovedet ikke. Jeg er helt sikker på, at alle folk eksempelvis gerne vil arbejde og tjene penge og have det godt. Problemet er ikke med beboerne - det er systemet og procedurerne, den er galt med,” siger Ali Agha, som er aktiv i området og blandt andet står for et aktivitetsrum.
Dem, han langer ud efter, er alle de instanser, som er sat i verden for at gøre Bispehaven til et bedre sted - eksempelvis den boligsociale indsats og Socialforvaltningens HotSpot-center.

Beboerne skal selv i spil

Bent Nielsen, der er center-chef for HotSpot, er ikke enig i Ali Aghas synspunkter.
“Det har ingenting på sig. Det er rigtigt, at hvis området udvikler sig positivt, så har vi ingenting at gøre der længere, men jeg er helt sikker på, at alle gør det bedste, de kan. Vi har jo også set områder som Trige, hvor der har været en positiv udvikling på nogle områder, og så har vi trukket os ud - dér har vi kun en enkelt foranstaltning ude nu,” siger Bent Nielsen, som gerne ser, at beboerne selv kommer mere i spil.
“Jeg vil gerne se på, hvordan vi får beboerne med til at løse opgaverne i Bispehaven. Hvordan får vi flere voksne til at fylde i gadebilledet? Vi ved, at jo flere synlige voksne, jo mindre kriminalitet er der også.”

Forældrenes ansvar

Heller ikke Pia Mortensen, der er boligsocial leder i Bispehaven, mener, at der er hold i Ali Aghas udtalelser.
“Jeg kan godt se, hvad han mener, men det holder ikke vand. Jeg mener faktisk, at medarbejderne herude gør meget mere, end man kan forvente med et almindeligt 37-timers job. Det er ikke bare et job for os - vi lægger vores hjerte og sjæl i det hver eneste dag,” fortæller Pia Mortensen, som peger på blandt andet beboerudskiftning og den økonomiske krise som nogle af årsagerne til, at områdets problemer endnu ikke er løst.
“Jeg synes også, det er vigtigt at nævne, at det jo altså ikke er os medarbejdere, som sætter ild til containere,” fortsætter Pia Mortensen.
Men gør I nok for at forhindre, at det sker?
“Alle gør alt, hvad de kan, med de ressourcer, der er til rådighed. Her synes jeg også, det er betydeligt at nævne forældrene. Det er deres ansvar at tage sig af børnene. Det er ikke rimeligt at holde kommunen eller den boligsociale indsats ansvarlig for brande og kriminalitet,” siger Pia Mortensen.

Politikerne har fejlet

Fra politisk side støttes der også op om medarbejderne i området:
“Jeg har ingen mistillid til medarbejderne. Jeg er sikker på, at de går på arbejde for at gøre det så godt som muligt,” siger Lars Boje Mathiesen fra Liberal Alliance.
Han bakker dog op om i hvert fald dele af Ali Aghas udtalelser:
“Politikerne har fejlet, når man kigger på alle de midler, der er puttet efter forskellige projekter, og man så blot kan se, at der kommer mere kriminalitet.”

null

Publiceret 11 July 2013 12:00