I det forgangne år har Haderslev kommune oplevet nogle voldsomme halmbrande.

I det forgangne år har Haderslev kommune oplevet nogle voldsomme halmbrande.

Pas på halmen når der er høstet

Høstsæsonen er i gang – vær opmærksom på sikker lagring af halm, lyder det fra Haderslev kommune

"Høsten er så småt i gang, og det er vigtigt at sikre sig, at halmballerne bliver stablet og opbevaret korrekt, så vi undgår både halmbrande og ulykker, hvor de store halmballer vælter," lyder det fra Brand og Redning i Haderslev.
Det kan få alvorlige konsekvenser, hvis sikkerheden i forbindelse med oplag af halm ikke er i orden. Derfor opfordrer Haderslev Brand og Redning til, at man sætter sig ind i reglerne for lagring af halm, inden høsttravlheden tager over.
Reglerne kan virke lidt komplicerede, men angives her i hovedtræk:

Oplag af halm under 1.000 m3 i det fri

Oplag af halm under 1.000 m3 i det fri kan etableres uden tilladelse fra eller anmeldelse til Haderslev Kommune, Brand og Redning.
Oplag af halm over 1.000 m3 i det fri
Halmoplag over 1.000 m3 i det fri må kun oprettes med tilladelse fra Haderslev Kommune, Brand og Redning. Et halmoplag i det fri må aldrig overstige 5.000 m3, men skal deles op i flere mindre oplag.

Oplag af halm over 1.000 m3 i bygning

Halmoplag over 1.000 m3 i en bygning må kun oprettes med tilladelse fra Haderslev Kommune, Brand og Redning.
Omregning fra m3 til bigballer:
200 m3 svarer til 53 bigballer
200-1.000 m3 svarer til 55-265 bigballer
1.000-5.000 m3 svarer til 265-1.326 bigballer

Yderligere information

Haderslev Brand og Redning vil gerne hjælpe med at forklare reglerne for oplag af halm, herunder om den enkelte landmands konkrete oplag kræver godkendelse. Man kan kontakte Brand og Redning på følgende måde:
* skrive en mail til brand@haderslev.dk
* ringe til Haderslev Kommune på telefon 74 34 34 34 og bede om: Brand og Redning, Forebyggende afdeling
På www.haderslev.dk kan man finde link til beredskabsstyrelsens vejledning i lagring af halm. Heri kan man også læse om den afstand, der skal være mellem halmstakke og bygninger med videre.

Publiceret 11 August 2013 09:45