De lokale skoler bør kunne få lige så gode resultater, samtidig med at Frederikssund Kommune sparer på skoleområdet, fremgår det af en ny rapport.

De lokale skoler bør kunne få lige så gode resultater, samtidig med at Frederikssund Kommune sparer på skoleområdet, fremgår det af en ny rapport.

Analyse:

Frederikssund i bund på skoleområdet

Frederikssund Kommune er bundskraber, når det handler om sammenhæng mellem udgifter og kvalitet på skoleområdet

Det går rigtig godt i Billund, Brøndby og Esbjerg.
I hvert fald når det handler om at få det maksimale ud af de skattekroner, der bliver brugt på folkeskolen.
Til gengæld står det ikke for godt til i blandt andet Frederikssund.
Faktisk er kommunen dén kommune i landet, hvor der er dårligst sammenhæng mellem udgifter og kvalitet.
Det viser en rapport fra Produktivitetskommissionen og Kora (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning).
Resultatet kommer dog næppe som et chok for de lokale politikere, der har bedt om at få analyseret netop forholdet mellem de høje udgifter til området og de ret beskedne karakterer, flere af kommunens skoler får.
Forskerne har set på, hvor mange penge kommunerne brugte på folkeskolen fra 2009 til 2011.
Derefter har de holdt det op imod 10 områder – blandt andet hvor mange timer eleverne får, hvor mange børn der er i klasserne, hvor meget sygdom der er hos lærerne – og hvor gode karakterer eleverne får ved 9. klasses afgangsprøve i dansk og matematik.
I rapporten er der også taget højde for, at nogle kommuner har mange elever fra ressourcesvage hjem, der må forventes at få en lavere karakter til afgangsprøven.
Du kan læse rapporten her

LA: Ikke en nyhed

Analysen har fået Michael Herløv, der er spidskandidat for Liberal Alliance til det kommende kommunalvalg til at reagere:
"Det kommer ikke som en nyhed at Frederikssund Kommune er dyr i drift og effektiviteten skranter. Det har nøgletal igennem flere år vist.
Denne rapport er en kæmpe næse til det siddende byråd og den politiske ledelse, at borgernes skattekroner er blevet formøblet så ineffektivt. Hvis man griber til den positive vinkel så viser rapporten at der i Frederikssund Kommune er et stort potentiale. Serviceniveauet kan hæves og der kan blive råd til skattelettelser til kommunens borgere. Men det kræver , at byrådspolitikerne dropper deres berøringsangst og  ledelsen tager deres opgave alvorligt og strammer op," konstaterer han overfor Lokalavisen.

V: Fokus på området

For Venstres Anne-Mette Risgaard Schmidt er analysen ikke en overraskelse:
"Det er jo en fin understregning af og bekræftelse på igen, at der ikke er lighedstegn mellem det at bruge flere penge og få bedre resultater ud i den anden ende.  Vi fik sidste år netop på den baggrund udarbejdet en revisionsrapport, der har bekræfte,t at det er på specialområdet vi har en udfordring økonomisk og derfor er det nødvendigt, at vi har et fokus og prioritering af bl.a. inklusion. Men de faglige resultater er generelt en udfordring vi skal arbejde med på hele skoleområdet og det skal opprioriteres," konstaterer hun.
Byrådet vedtog i foråret en ny budgetmodel, som ligger det meste af økonomien for special området ud decentralt til skolerne for at understøtte øget inklusion.
Modellen giver skoler økonomisk mulighed for at etablere tiltag for det enkelte barn på skolen, frem for at barnet sendes på specialskole. Det gælder primært nye børn hvor der identificeres særlige behov, da der som udgangspunkt ikke hjemtages elever som del af den nye model, men den udelukker heller ikke at der også i fremtiden vil være behov for at der er børn der sendes på specialskole for at imødekomme deres behov.
"Vi har en udfordring som vi er meget politiske beviste om tror jeg på tværs af alle partie,r og som også er baggrund for, at vi bl.a. har igangsat FFF (Folkeskolens fornyelse i Frederikssund, red), hvor vi dog godt kunne ønske os, at det var gået lidt hurtigere med at se flere konkrete tiltag og resultater. Vi ser dog frem til at kunne se FFF afspejle sig i alle skolernes udviklingsrapporter, som vi modtager senere på året i forbindelse med kvalitetsrapporten. Selvom rapportens resultat ikke kommer som en overraskelse, så er det udmærket at blive mindet om det igen at vi har en stor opgave for os. Vi kan blive meget bedre til at kigge udover kommunegrænsen og tage ved lære af de kommuner som gør det bedre end os i dag. Selvom jeg bakker op om at vi også igangsætter projekter lokalt, så behøver vi ikke nødvendigvis opfinde alting selv, hvis andre allerede har knækket koden. Så vi kan jo passende tage rapporten og vælge nogle af de kommuner ud som ligger i toppen og tage på inspirationsbesøg. Vi behøver ikke tage til Kina eller andre steder for at hente inspiration til at blive bedre.
 For Venstre har Folkeskolen topprioritet både nu og i den kommende byrådsperiode og vi er allerede i arbejdstøjet, parat til at tage aktivt del i de nødvendige beslutninger der skal tages, så vi kan omdanne ord til handlinger og målsætninger til konkrete resultater," skriver hun i en mail til Lokalavisen.

Publiceret 28 August 2013 23:40