Ny kvalitetsrapport for skolerne viser, at karaktererne er steget i Hillerød de sidste tre år. Arkivfoto: John Jessen Hansen

Ny kvalitetsrapport for skolerne viser, at karaktererne er steget i Hillerød de sidste tre år. Arkivfoto: John Jessen Hansen

Skoleelevers karakterer er de højeste i tre år

Glæde over karakterløft på trods af store omlægninger på skolerne

På trods af at eleverne i Hillerøds skoler i april mistede en hel masse undervisning på grund af lockouten af lærerne, har eleverne formået at klare sig rigtig godt ved deres afgangseksamen.

Det viser den nye kvalitetsrapport for skolerne, som Børne- og Familieudvalget forleden så nærmere på.

Rapporten viser, at karaktergennemsnittet ved folkeskolens afgangsprøve i skoleåret 2012/2013 steg til 7,2 procent - det højeste niveau i de fem år, kvalitetsrapporten har opgjort karakterne, sammen med 2010 hvor snittet også lå på 7,2.

Kvalitetsrapporten peger også på, at skoler med relativt lavt karaktergennemsnit alle har løftet sig i 2012/2013. For eksempel er snittet på Frederiksborg Byskole gået fra 6,8 i 2009 til 7,7 i 2013. Kornmarkskolen har løftet sig fra 6,1 til 6,5, mens eleverne på Grønnevang Skole er gået fra 6,5 til 6,7 i snit.

I den anden ende af skalaen er Hanebjerg Skoles udvikling foreløbig kulmineret med kommunens højeste karaktergennemsnit på 7,9.

Sophienborgskolen figurer i statistikken med deres første kuld afgangselever nogensinde, og de trækker flot op på snittet med 7,6 som karaktergennemsnit.

Ros fra borgmesteren

Borgmester Kirsten Jensen (S) roser i en pressemeddelelse skolerne:

”Det er flot, at skolerne har løftet det faglige niveau samtidig med flere forandringer på skoleområdet. Vores kvalitetsrapport viser høj faglighed og er god læsning. Den er et godt redskab til at udvikle vores skoler. Alle elever skal have endnu mere ud af deres skolegang. Det er meningen med de kommende års læringsreform, som vi er godt i gang med at forberede”.

Også formanden for Børne- og familieudvalget, Rikke Macholm (SF), roser skolerne for de flotte resultater:

”Jeg synes, det er bemærkelsesværdigt, at alle har formået at hæve gennemsnittet for vores elever. Både de skoler, der normalt klarer sig allerbedst såvel som de skoler, der traditionelt har ligget lidt lavere. Det vidner om, at vi har nogle meget engagerede og dygtige medarbejdere og skoleledere i Hillerød,” udtaler hun i pressemeddelelsen.

Opgørelsen for de andre af landets folkeskoler er ikke kommet, så endnu kan rapporten ikke pege på, om eleverne lægger sig i den ønskede top 10 i alle fag.

Fokus på privatskoler

Kvalitetsrapporten lægger op til en del fokuspunkter, som Hillerød Kommune skal arbejde videre med:

- Der skal ses nærmere på, hvorfor så mange vælger privatskoler, og samarbejdes med børnehaverne for at få forældrene til at vælge folkeskolerne, særligt i distrikter med privatskoleandel.

- Folkeskolernes faglige niveau skal styrkes, især naturfagene.

- Eleverne med de dårligste faglige resultater skal hjælpes til at få mindst 2 i dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøve.

- Tosprogede elever skal hjælpes, så deres karakterer kan stige.

- Der skal fortsat fokuseres på bevægelse i skolerne, hvilket skolereformen også lægger op til.

Det er der sat penge af til i næste års budgetter, understreger Kirsten Jensen i pressemeddelelsen:

”Vi vil sikre, at vi får gennemført den nye læringsreform på den bedst tænkelige måde – blandt andet med ekstra timer fra 2014. Vi vil forbedre de fysiske rammer på skolerne. Det behov har mange forældre peget på i vores tilfredshedsundersøgelse. Vi er i gang med en stor udvikling af vores skoler. Kvalitetsrapporten viser med al tydelighed, at vi allerede har gode skoler, der er på rette vej. Det er glædeligt”.

Fakta:
Planlagt undervisning: I 2013/2014 er antallet af planlagte undervisningstimer steget til i gennemsnit 7922 timer - over de vejledende timetal på 7470 timer. Kan skyldes kompenserende timer fra lockouten.
Klassekvotient: Klassekvotienten på 21,5 i 2012/2013 ligger gennemsnitligt på samme niveau som i 2011/2012, hvor den var 21,4, men med store forskelle mellem skolerne. Især udfordres skoler med flere afdelinger.
Elevfraværet er steget fra 5.6 procent i 2011/2012 til 6,1 procent i 2012/2013.
På lærerområdet ligger det totale fravær inklusiv barns første sygedag med videre på 8,2 procent.

null

Publiceret 16 October 2013 06:00