Ifølge kommunalforsker Roger Buch vil de unge ikke valfarte til stemmeurnerne 19, november som følge af de målrettede kampagner.

Ifølge kommunalforsker Roger Buch vil de unge ikke valfarte til stemmeurnerne 19, november som følge af de målrettede kampagner.

Kampagner preller af på de unge

Kommunalforsker Roger Buch tror ikke, at millionkampagner for at få flere unge og socialt udsatte til at stemme, har nogen stor effekt

Af
Af Hans Larsen

Aldrig tidligere har der været så mange kampagner, for at få unge og socialt udsatte vælgere til at møde op til kommunal- og regionrådsvalget 19. november.
Alligevel sætter kommunalforsker Roger Buch fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole spørgsmålstegn ved, om millionsatsningerne får den ønskede effekt.
“Jeg tror ikke det hjælper. Mit bedste bud vil være, at man ikke rigtigt kan få stemmeprocenten op ved hjælp af kampagner. Hvis der kommer en stigning i valgdeltagelsen denne gang, er årsagen nok snarere, at man vender tilbage til de normale tilstande med en stemmeprocent på omkring 70 procent,” siger Roger Buch.

Det samme skete i 1970

Baggrunden for udmeldingen er, at valgdeltagelsen ved kommunalvalg i de sidste 35 år har ligget konstant omkring de 70 procent - kampagner eller ej. Og selv om den dykkede til 63 procent i Aarhus ved valget for fire år siden, hænger det ifølge Roger Buch sammen med, at der lige var gennemført en stor kommunalreform.
“Vi så præcis det samme ved det første valg efter kommunalreformen i 1970, da den moderne kommune blev skabt. Herefter vendte stemmeprocenten tilbage til 70 procent ved de efterfølgende valg. Det viser, at det er fundamentale ting, som er på spil, og vi skal derfor ikke forvente, at en smart kampagne får folk til at stemme hverken mere eller mindre,” siger Roger Buch.
Ud over en stor og landsdækkende kampagne fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, Kommunernes Landsforening og Regionsrådsforeningen har Aarhus Kommune afsat halvanden million kroner til en målrettet indsats, der skal få førstegangsvælgere og socialt udsatte til at stemme.
Og Aarhus' borgmester Jacob Bundsgaard (S) deler ikke Roger Buchs skepsis.
“Vi har en formodning om, at kampagnen vil virke. Ellers havde vi ikke afsat pengene. Ved sidste valg stemte kun 63 procent, og det mener vi på tværs af partierne simpelthen var alt for lavt,” siger Jacob Bundsgaard.
Aarhus har et erklæret mål om, at valgdeltagelsen skal ende på 70 procent ved valget 19. november. Det skal ske ved hjælp af mobile stemmebokse, der turnerer rundt til uddannelsesinstitutioner og indkøbscentre, blandt andre Bilka.
“Vi fokuserer på de grupper, hvor valgdeltagelsen var lavest. For eksempel var det kun 32 procent af de unge, som stemte i 2009. Vi ved, at hvis man først har deltaget ved et valg en enkelt gang, er der større chance for, at man vil stemme igen,” siger Jacob Bundsgaard.

En mindre effekt

Venstres spidskandidat, teknik- og miljørådmand Bünyamin Simsek, er enig i, at kampagnerne ikke får en stor effekt. Men han mener alligevel, at det er fornuftigt at bruge millioner på indsatsen, da den angiveligt vil få en mindre positiv effekt på valgdeltagelsen.
“Vi støtter kamapagnen men har også den holdning, at det ikke kun skal være en indsats, som man laver fra valg til valg. Kampagnerne skal også føres imellem valgene, hvor vi som politikere skal søge dialog med borgere og foreninger og fortælle dem, hvor vigtigt det er at deltage i den demokratiske proces,” siger Bünyamin Simsek.
Han forventer især, at det vil smitte positivt af på valgdeltagelsen, at folk kan stemme i valgbussen rundt omkring.

null

Publiceret 06 November 2013 09:00