Hvordan kommer man videre med tilværelsen efter at have mistet en, der står en meget nær? i den nye selvhjælpsgruppe kan man få luft for sine tanker og følelser. Modelfoto

Hvordan kommer man videre med tilværelsen efter at have mistet en, der står en meget nær? i den nye selvhjælpsgruppe kan man få luft for sine tanker og følelser. Modelfoto

Conny mistede sin datter - nu vil hun hjælpe andre

Conny Ajslev har taget initiativ til ny selvhjælpsgruppe i Furesø, der skal hjælpe folk, der har mistet i en ung alder

Af
Martin Warming

Martin Warming

Som noget helt nyt i Furesø - under Frivilligcenter Furesø - kan mennesker, der har lyst til at dele deres tabsoplevelse med andre, nu deltage i et nyt selvhjælpstilbud.
Conny Ajslev er igangsætter for gruppen og har taget initiativ til at opstarte selvhjælpsgruppen, hvor mennesker, der har oplevet at miste i en ung alder, kan dele tanker og følelser med ligesindede.
“At få hjælp til at begynde en proces, der giver positive forandringer, er vigtigt efter at have mistet en, som har stået en meget nær. Jeg mistede min datter, da jeg selv var 22 år, og senere min nye mand og min mor. Dengang var der ikke noget, der hed psykologhjælp. Jeg skulle selv klare det at komme igennem en sorg og efterfølgende en skilsmisse” fortæller Conny.
“Jeg vil gerne bruge de erfaringer, jeg har gjort mig i eget liv, til at hjælpe mennesker i krise og sorg. Jeg ved, hvordan det føles ikke at have nogen at dele sorger og glæder med. Hvem deler man de små ting med? Jeg har selv oplevet at føle indre kaos og samtidig have en 'ydre orden'. For mig var det hele på et tidspunkt kaos, og om ikke andet, kunne jeg sørge for, at de ydre rammer var pæne - for eksempel hjemmet", siger hun.

Ensomhed

Efter en tabsoplevelse, kan ensomheden melde sig – hvis man eksempelvis sidder som ene forælder tilbage, kan ensomheden være særlig svær at håndtere. Når nye sociale relationer skal dyrkes, skal for eksempel pasning af små børn først være på plads.
“Da jeg mistede min mand, var det, der fyldte mest, angsten for om børnene fik gennemlevet deres sorg, og for at jeg kunne hjælpe dem ordentligt igennem sorgen - om jeg kunne slå til I forhold til mine børn”, fortæller Conny, der bor i Allerød og er uddannet pædagog.
Til daglig arbejder hun som støttepædagog i forskellige børnehaver, hvor hun hjælper børn i vanskeligheder.
Gruppen for krise og sorg er et rum for efterladte, hvor man kan få luft for sine tanker og følelser – og hvor man kan få fortalt sin historie. Gruppen mødes onsdage i ulige uger mellem klokken 17 og 19 i Farum Kulturhus, og vil mødes seks til otte gang, hvorefter gruppen, hvis den er klar til det, vil blive selvkørende.
Der er også være mulighed for individuelle samtaler.
Hvis du er interesseret i at høre mere om gruppen, kan du kontakte selvhjælpskoordinator Jozette K. S. Hjorth på mail jh@jozettehjorth.dk eller telefonnummer 22528276/ 54861032 eller projektleder Julia M. Jakobsen på mail julia@frivilligfuresoe.dk eller telefonnummer 42437222.

Publiceret 08 November 2013 10:12