Flere ældre vælger privat hjælp til personlig pleje

Af
Af Claus Beyer

Antallet af ældre, der vælger en privat udbyder af hjemmehjælp til personlig pleje, er næsten fordoblet på tre år. Hos Stabil Pleje, der bl.a. betjener ældre borgere i Fredensborg kommune, har man også kunne mærke tendensen.
”Når det går op for borgerne, at de har mulighed for at vælge en privat udbyder betalt af kommunen, så gør de det i større og større udstrækning,” siger stifteren af Stabil Pleje, Stine Louise Eising.
Af samme årsag arrangerer Stabil Pleje et informationsmøde for ældre og deres pårørende vedrørende mulighederne for privat hjemmepleje. Mødet finder sted den 15. januar 2014 klokken 16-17.15 på Gl. Humlebæk Kro.
Ifølge tal fra Danmarks Statistik, som Dansk Industri har indsamlet, valgte cirka 5 procent af borgerne, der var visiteret til hjemmehjælp af deres kommune, at benytte en privat udbyder i 2009. Tre år senere, i 2012, var tallet omtrent fordoblet til 9,7 procent.
”Ifølge Dansk Industri står vi over for et nybrud på området, hvor private udbydere også påtager sig personlig pleje og mere komplicerede plejeopgaver. Det forventes, at de nye kommunalbestyrelser for alvor vil bruge de nye regler for udbud, som gør det lettere for kommunerne at udbyde store opgaver og lettere for private at få en fornuftig forretning ud af det,” fortsætter Stine Louise Eising.
”Vi mærker en stor interesse og efterspørgsel fra borgerne ikke mindst på personlig pleje og sygepleje. Tidligere var det typisk praktisk hjælp som rengøring, men vi har haft stor succes med at udbyde personlig pleje og sygepleje af høj kvalitet,” fortæller Stine Louise Eising, der netop har ansat to fagsygeplejersker for at styrke plejedelen.

Publiceret 04 January 2014 11:00