FermentationExperts/European Protein ligger i udkanten af Jelling.

FermentationExperts/European Protein ligger i udkanten af Jelling.

Fabriks-farce fortsætter

Et flertal vil forlænge omstridt miljøtilladelse. Men SF nedlægger veto og sender sagen i byrådet

Af
Peter Friis Autzen

Et flertal i Vejle Kommunes Natur- og Miljøudvalg besluttede mandag formiddag at forlænge den midlertidige miljøtilladselse, den omstridte Jelling-virksomhed, FermentationExperts/European Protein har til sit lugt-plagende tørreri. Alligevel kan fabrikken ikke umiddelbart genoptage arbejdet i tørreriet, der måtte lukke ned ved nytåret, fordi den oprindelige miljøtilladelse udløb.
"Vi var et flertal af tre Venstre-folk og DF's Folmer Kristensen, der ønskede at forlænge den midlertidige tilladelse med fire måneder. Det ville give fabrikken en chance for at få en bedre lugtrensning på plads - og også give kommunen tid til at foretage kontrolmålinger samt at behandle en permanent miljøgodkendelse. Vi satte fristen til 6. maj," siger Peder Hummelmose (V).
Det var på hans initiativ, at udvalget behandlede sagen på et ekstraordinært møde.
Men selvom et flertal i det syv mand store udvalg vedtog at forlænge fabrikkens frist til at få styr på stanken, kan det omstridte tørreri ikke umiddelbart genoptage arbejdet.
Ifølge Peder Hummelmose valgte SF nemlig at benytte en sjældent brugt paragraf i den kommunale styrelseslov og kræve sagen behandlet i byrådet.
Det betyder, at udvalgets beslutning ikke træder i kraft, før den er bekræftet af byrådet. Og eftersom byrådet først skal mødes 22. januar, betyder SFs krav, at FermentationExperts/Eurpean Protein ikke må genopstarte tørreriet inden da.

Peder Hummelmose (V) havde indkaldt til ekstraordinært møde for at forlænge fabrikkens midlertidige miljøtilladelse.

Peder Hummelmose (V) havde indkaldt til ekstraordinært møde for at forlænge fabrikkens midlertidige miljøtilladelse.

Spil eller reelt

"Jeg forstår ikke, hvorfor SF stiller det krav. Det er spil for galleriet. SF ved udmærket, at der i byrådet er et borgerligt flertal for at forlænge fristen. Så ved at nedlægge veto på denne måde, opnår SF ikke andet end at genere virksomheden og påføre den et tab," siger Peder Hummelmose.
Morten Kristensen (SF) afviser, at hans veto er urimeligt.
"Virksomheden har selv sat sig i denne situation. Der er en række ubelyste emner i sagen, og jeg ønsker at tage stort hensyn til beboerne i området samt de kommende beboere i de nye, udstykkede områder i Jelling. De har krav på at vide, hvad der bliver diskuteret i sådan en sag, og derfor skal sagen op på et byrådsmøde, som jo er åbent for offentligheden. Udvalgsmøderne er lukkede," siger Morten Kristensen.
Han kunne have nedlagt nedlagt veto uden opsættende virkning.
"Men jeg valgte at gøre det med opsættende virkning. Det samme har Venstre gjort tidligere," siger han.

Morten Kristensen mener, at FermentationExperts selv er skyld i sin vanskelige situation.

Morten Kristensen mener, at FermentationExperts selv er skyld i sin vanskelige situation.

Borgmester kan intet gøre

Borgmester Arne Sigtenbjerggaard (V) kan i særlige tilfæld træffe en såkaldt borgmesterbeslutning, hvor han populært sagt kan tage forskud på en byrådsbeslutning. Det ville han gerne gøre i denne sag.
"Jeg har en klar forventning om, at der vil være et byrådsflertal for at forlænge fabrikkens tilladelse. Men styrelseslovens undtagelsesbestemmelser kan ikke bruges i sagen her. Så jeg kan ikke ophæve SFs veto," siger Arne Sigtenbjerggard efter at have tjekket paragrafferne sammen med kommunens juridiske afdeling.

Borgmester Arne Sigtenbjerggaard (V) ville gerne overtrumfe SFs veto. Men det kan han ikke.

Borgmester Arne Sigtenbjerggaard (V) ville gerne overtrumfe SFs veto. Men det kan han ikke.

Stinker

Fabrikken i udkanten af Jelling har længe været en torn i øjet på en del af nabolaget. Især den del af produktionen, der består af et tørreri, lugter voldsomt.
Direktør Jens Legarth har fuld forståelse for, at naboerne er generet af lugten, som han heller ikke selv ville bo i. Men han forklarer, at han ikke har haft mulighed for effektivt at bekæmpe lugt-problemet, fordi en effektiv løsning kræver både filtre og en skorsten. Og skorstenen forhindres af lokalplanenen.
Kort før nytår afviste Natur- og Miljøudvalget at forlænge miljøtilladelsen. Men ved årsskiftet tiltrådte det nyvalgte byråd, og her er stemmefordelingen ny. Derfor har er der nu flertal i udvalget for at forlænge tilladelsen.

"SFs spil for galleriet får ikke anden betydning, end at det generer firmaet"
Peder Hummelmose (V) Udvalgsmedlem

"Jeg forventer, at få sagen bedre - og åbent - belyst."
Morten Kristensen (SF) Udvalgsmedlem

null

Publiceret 06 January 2014 13:45