Landsby er klar til fremtiden

En ny lokalplan for landsbyen Søsum er blevet vedtaget efter flere måneders arbejde

Af
Jesper Kappel

Jesper Kappel

Så er den klar – den nye lokalplan for landsbyen Søsum. Det er et arbejde, der har stået på i flere måneder, og det er også en stolt formand for planudvalget, der nu kan afslutte arbejdet.
”Det er ikke gået hurtigt med planen. Vi har haft borgere og organisationer ind over flere gange, og planen har været i høring. Der har tidligere været forsøg på at lave en ny lokalplan, men det måtte opgives, fordi parterne ikke kunne blive enige. Derfor er det med stor glæde, at jeg kan sige, at det nu er lykkedes,” siger Ib Sørensen (A), der er formand for Planudvalget i Egedal Kommune.
Lokalplanen beskriver de rammer, som Søsum må udvikle sig indenfor. Det gælder nybyggeri og renovering af allerede eksisterende huse i landsbyen. Derfor har planen også fået navnet ”Lokalplan 23 Søsum – Bevaring og udvikling”.
Med de seneste ændringer står der blandt andet i lokalplanen, at man ikke må få sat ind ovenlysvinduer i stråtage. Det bliver tilladt at etablere murhuller med en bredde på op til 160 centimeter til dobbeltdøre samt mulighed for porte af andre typer end sidehængte af træ efter særlig vurdering. Der bliver kun mulighed for at etablere én bolig i én overflødiggjort driftsbygning, og ”at der på nedlagte landbrug højst kan etableres to boliger inden for rammerne af to overflødiggjorte driftsbygninger.”
Den nye lokalplan vedtog Egedal Byråd på deres seneste møde.

Publiceret 06 January 2014 06:00