Fokus på ungesex og grænser

I uge 6 deltager over 3235 børn og unge i Sex & Samfunds seksualundervisningskampagne Uge Sex i Egedal Kommune.

Hvordan er man en god ven og en god kæreste? Hvordan kan jeg mærke, at jeg har det godt? Hvad vil det sige at have ret til at bestemme over egen krop? Det er nogle af de emner, som børn og unge kan arbejde med i Uge Sex - Sex & Samfunds seksualundervisningskampagne, der kører hvert år i uge 6.
"God seksualundervisning handler om meget andet end prævention. Det er et vigtigt element i arbejdet med at styrke børn og unges trivsel, og derfor er det dejligt, at over 3235 elever i Egedal Kommune deltager i årets Uge Sex," siger projektleder i Sex & Samfund, Line Anne Roien.
Ta' snakken med dit barn mange gange
Uge Sex tilbyder gratis undervisningsmateriale til seksualundervisningen i 0.-10. klasse og på ungdomsuddannelserne. Som noget nyt har Sex & Samfund sammen med TrygFonden i år udvidet Uge Sex til også at henvende sig til forældre med børn i 0.-10. klasse. Via foldere, hjemmeside og Facebook opfordres de til at tale med deres børn og teenagere om krop, følelser og grænser.
"Vi ved fra en undersøgelse, at forældre gerne vil tale med deres børn om de emner. Men mange oplever det som svært og får det ikke lige gjort. Og det er rigtig ærgerligt, for som forældre har vi et særligt ansvar for at tale åbent og ærligt med vores børn og teenager og hjælpe dem med at sætte ord på egne tanker og oplevelser," siger projektleder i Sex & Samfund, Line Anne Roien.
Afhængig af barnet alder kan snakken handle om, hvordan man mærker og viser følelser, hvordan kroppe ser forskellige ud, hvordan man passer på sig selv på nettet, eller hvordan man ved, om man er klar til sex. Læs mere på www.ugesex.dk/ditbarn og på www.facebook.com/sexogsamfund om, hvad du kan tale med dit barn om på de forskellige alderstrin, hvordan I kan tale om 'pinlige' ting på en rar måde, og hvorfor det er vigtigt at tale om krop, følelser og grænser ikke bare én gang, men løbende igennem barndom og ungdomsliv.
Uge Sex styrker børn og unges trivsel
Samtidig har Sex & Samfund og TrygFonden udvidet Uge Sex-kampagnen til også 0.-1. klasserne. Det sker, fordi mange elever først møder faget seksualundervisning i de ældste klasser på trods af, at faget er obligatorisk i 0.-9. klasse. Områdechef for sundhed i TrygFonden, Mette Meldgaard, siger:
"Vi er rigtig glade for, at Uge Sex nu kan tilbyde både inspiration til forældre og undervisningsmateriale til også de helt små elever. Materialerne handler om emner som krop, følelser, venskaber og familier, og dermed er Uge Sex med til at støtte skolernes arbejde med at sikre trivsel hos børn og unge lige fra de små klasser."
I alt deltager knap 240.000 grundskole- og ungdomsuddannelseselever over hele landet i årets Uge Sex.

Publiceret 20 January 2014 06:00