I fremtiden bliver det måske muligt at søge råd og vejledning hos en borgerrådgiver på Rådhuset. Arkivfoto

I fremtiden bliver det måske muligt at søge råd og vejledning hos en borgerrådgiver på Rådhuset. Arkivfoto

Rådgiver kan sikre borgernes rettigheder

En borgerrådgiver er måske på vej til Fredensborg Kommune

Af
Af Marie Gribel Vorum

Borgere og erhvervsdrivende i Fredensborg får måske deres egen ombudsmand på Rådhuset.
Forslaget kommer fra formanden for Social- og Seniorudvalget, Hans Nissen (A), der mener, at Fredensborg bør følge andre kommuners eksempel og ansætte en borgerrådgiver, der kan sikre et godt samarbejde mellem forvaltningen og borgerne.
"Jeg bliver jævnligt mødt af borgere, som synes, at deres sag ikke er blevet korrekt behandlet, eller at de ikke er blevet talt ordentligt til. I mange situationer er kritikken berettiget. Kommunen behandler jo mange tusinde sager om året, så der er enkelte, der går galt," fortæller Hans Nissen.
Han er ikke er i tvivl om behovet for en rådgiver, der kan være borgerne og erhvervsdrivendes indgang til kommunen og afdække fejl i den kommunalesagsbehandling.
"De henvendelser, som vi politikere får, er jo begrundet i, at borgerne ikke mener, at de kan blive hørt på anden vis. En borgerrådgiver vil skabe sikkerhed for, at borgerne bliver behandlet i overensstemmelse med lovgivningen og kan få forklaret sagerne ordentligt," siger Hans Nissen, der også mener, at en uafhængig borgerrådgiver kan fjerne eventuel mistanke om, at man holder hånden over hinanden internt i kommunen.

Borgernes ombudsmand

Ideen om en borgerrådgiver er inspireret af Folketingets ombudsband. Rådgiveren har typisk en juridisk baggrund og er ansat til at rådgive borgere og erhvervsdrivende vedrørende klager eller tvivlsspørgsmål, de måtte have til kommunen.
I de kommuner, der har etableret en borgerrådgiverfunktion, afslutter borgerådgiveren året med en årsberetning. Heri præsenterer borgerrådgiveren antallet af sager og fordelingen af sager på afdelinger og sagstyper.
Finder Borgerrådgiveren problemer i sagsbehandlingen i en given afdeling, kan han eller hun udtale kritik af mangelfuld eller forkert sagsbehandling, og komme med anbefalinger til forvaltningen.
Afdelingerne er dog ikke bundet af Borgerrådgiverens anbefalinger.
Det er endnu usikkert, hvorvidt forsalget om en borgerrådgiver i Fredensborg Kommune bliver vedtaget.
Kristian Heegaard (R) foreslog et lignende tiltag i et interview i Uge-Nyt efter valget, og flere andre politikere har også tidligere bakket op om ideen, så Hans Nissen håber, at tiden nu er moden til at fredensborg Kommune følger de 22 andre kommuners eksempel.
"Under og efter valgkampen, har der været positive tilkendegivelser fra flere af mine politiske kolleger, så lad os tage fat i forslaget nu, inden det går i glemmebogen igen," siger han.
Økonomiudvalget skal drøfte forslaget på det kommende møde mandag aften.
Publiceret 20 January 2014 11:35