Byrådet skal svare på hvordan penge til ældre bruges

Sagen behandles i byrådet 23. januar

Af
Af Michael Braunstein

'Hvilke behov ser byrådet, at Allerød kommune har for at løfte kvaliteten på ældreområdet?,' spørger Charlotte Holmer Kaufmanas
Under overskriften '1 mia. kr. til løft af ældreområdet - 4,2 mio. kr. til Allerød kommune' har Charlotte Holmer Kaufmanas stillet spørgsmål til Allerød Byråd, der har henvendelsen på dagsordenen for mødet 23. januar.
'Der er i forbindelse med Finansloven for 2014 afsat 1 mia. kr. til et permanent løft af indsatsen på ældreområdet. Kommunerne skal ansøge, og der er afsat 4,2 mio. kr. til Allerød kommune over tre år,' skriver Charlotte Holmer Kaufmanas og fortsætter:
'Hvilke behov ser byrådet, at Allerød Kommune har for at løfte kvaliteten på ældreområdet? Ønsker kommunen en omlægning af hjemmehjælpen, hvor der tages mere afsæt i borgernes egne ønsker og ressourcer, vil man implementere nye metoder (f.eks. udredningsmetode af funktionsevne) eller styrke medarbejdernes kompetencer?'
'Kommunen har ifølge loven mulighed for at bruge pengene til lige præcis de indsatser, der lokalt bedst bidrager til at levere en bedre ældrepleje,' slutter Charlotte Holmer Kaufmanas.

null

Publiceret 23 January 2014 08:00