Forældre mener, deres børn bliver brugt som prøveklude, når en specielelev skal deltage i den i forvejen store klasses danskundervisning. Modelfoto

Forældre mener, deres børn bliver brugt som prøveklude, når en specielelev skal deltage i den i forvejen store klasses danskundervisning. Modelfoto

Forældre klager:

31 elever i klassen er for mange

Forældre er vrede over, at en specielelev skal undervises i en i forvejen stor klasse med 30 elever

Først blev to små klasser lagt sammen til én stor med 31 elever. Nu skal en specialelev så modtage undervisning i klassen seks timer om ugen som elev nummer 31.

Det er den berømte dråbe, som har fået bægeret til at flyde over for flere forældre til børn i 2.L på Ll. Lyngby-afdelingen på Kornmarkskolen.

Elev nummer 31 er en specialklasseelev, som har vist så stor fremgang, at han nu vurderes parat til at deltage i et inkluderingsforløb i en normal klasse. Men det har gjort mindst to forældre meget vrede, en af dem er Gitte Cosnett:

"De er i forvejen 30 elever og to til tre voksne i et lillebitte lokale. Jeg synes, der bliver råbt og skreget i lokalet i forvejen, og der er meget støj. De fysiske rammer er slet ikke egnet til så mange børn, go nogle af dem må sidde med ryggen eller siden til læreren. Det er under al kritik. Børnene bliver jo heller ikke mindre - de vokser jo som jeg ved ikke hvad," siger hun.

Startede som to klasser

Klassen 2.L startede op som to små 0. klasser, som i 1. klasse blev slået sammen til én med 30 elever efter dispensation fra Børne- og Familieudvalget. Forældrene havde dengang en forventing om, at klasserne ikke ville blive slået sammen, da den daværende skoleleder tilsyneladende havde lovet det.

For at råde bod på de mange elever i klassen har de ekstra personale på - to lærere og ofte en pædagog, og de har et ekstra lokale til rådighed.

Men stadig er støjniveauet for højt i klassen, mener Gitte Cosnett, som fortæller, at hun taler på vegne af hele forældregruppen.

"Det kan ikke være rigtigt, at skolen kan få lov til bare at opnormere til 31 elever. Vi har som forældre ingen kommentarer set fra forældrerådet eller hørt om, at politikerne skulle have kommet med en dispensation, så der kan undervises 31 elever på én gang," siger hun.

Hvorfor ikke til Skævinge

Gitte Cosnett forstår ikke, hvorfor eleven ikke kan få danskundervisning i en 2. klasse på skævingeafdelingen af Kornmarksskolen i stedet, da klasserne der har færre elever.

"I Skævinge er der 26 elever i hver klasse, så når nu det er en samlet skole, hvorfor kan eleven så ikke blive transporteret til Skævinge med den voksne, han nu er tildelt og indgå i klasseregi der," spørger hun og mener, at Ll. Lyngby-afdelingens elever bliver brugt som "prøveklude", fordi kompetencecentret, hvor specialelever fra indskolingen undervises, ligger der.

"Jeg går ind for inklusionen af specialelever i de almindelige klasser, men ikke i en klasse, hvor der i forvejen er 30 elever, hvoraf et af dem har støtte på."

Fravælge folkeskolen

Hun frygter, at flere forældre vil fravælge den lokale folkeskole:

"Jeg ved, at mange forældre desværre nu er ved at undersøge, hvilke privatskoler de kan flytte deres børn til, og det bekymrer mig, for jeg vil gerne beholde vores lille lokalskole. Men jeg kan altså ikke sidde det her overhørig. Det er mit barns fremtid, det går ud over," siger hun og understreger, at forældrene er meget glade for klassens lærere.
Læs skolelederens svar HER

null

Publiceret 28 January 2014 11:00