- Det er vigtigt for mig at understrege, at tilpasningerne ikke er en spareøvelse. Det handler om kvalitet, siger borgmester Flemming Christensen (C). (Arkivfoto: JCJ).

- Det er vigtigt for mig at understrege, at tilpasningerne ikke er en spareøvelse. Det handler om kvalitet, siger borgmester Flemming Christensen (C). (Arkivfoto: JCJ).

Køge byråd nedlægger 376 dagtilbudspladser

For få børn til at fylde Køges dagtilbud op

KØGE: Børnetallet falder i Køge Kommune. Det kan mærkes i kommunens dagtilbud – der er for få børn til at fylde alle dagtilbuddene op.
Byrådet har derfor besluttet at nedlægge i alt 376 dagtilbudspladser i 2014 og 2015. Nogle daginstitutioner samles – det gælder Tigerbo og Spiren, Tumlehuset og Parkvejens Børnehus samt Gartnervejens Børnehus og Vemmedrup Børnehave – mens der i Blåbærhuset, Mælkebøtten og Møllehøj nedlægges pladser.
- Planen om at sætte antallet af dagtilbudspladser ned, så det svarer til børnetallet, har været i offentlig høring, og de mange svar har gjort indtryk, fortæller borgmester Flemming Christensen.
- Flere har anført, at de gerne vil beholde de mindre dagtilbud, fordi de giver børnene en tryg hverdag, og vi vil være meget opmærksomme på at sikre tryghed og genkendelighed i de dagtilbud, der nu bliver lagt sammen, siger borgmester Flemming Christensen og fortsætter:
- Det er vigtigt for mig at understrege, at tilpasningerne ikke er en spareøvelse. Det handler om kvalitet. Vi kan ikke give børnene et godt pædagogisk tilbud, hvis der ikke er personale nok til at tage børnene med på tur eller sende medarbejdere på uddannelse. Derfor er det nødvendigt, at Køge Kommune tilpasser antallet af dagtilbudspladser til antallet af børn.
En stor del af høringssvarene har handlet om sammenlægningen af Gartnervejens Børnehus og Vemmedrup Børnehave.
Det står nu fast, at de to dagtilbud skal lægges sammen som ét kommunalt dagtilbud, men Byrådet har besluttet, at selve placeringen af det sammenlagte dagtilbud skal drøftes på ny. Spørgsmålet om placering tages op i Børneudvalget, og indstillingen herfra bliver sendt i offentlig høring.
I de dagtilbud, hvor der skal ske tilpasninger, vil forældre, personale og faglige organisationer få brev om beslutningen og blive orienteret om, hvad der videre skal ske.
pm

Publiceret 29 January 2014 06:00