Udvidelsesplanen for Jyllingecenteret møder igen kritik hos flere borgere. (Arkivfoto)

Udvidelsesplanen for Jyllingecenteret møder igen kritik hos flere borgere. (Arkivfoto)

Centerplan er stadig upopulær

Tilbygningerne er for høje, bolig-planerne er uklare og der er for få langtidsparkeringspladser. Den planlagte udvidelse for Jyllingecenteret mødte igen modstand på tirsdagens borgermøde

Af
Kenneth Tanzer

Kenneth Tanzer

Lokalplan 587 for udvidelsen af Jyllingecenteret bliver aldrig gode venner med flertallet af byens borgere.
Tirsdag aften inviterede Roskilde Kommune til "Borgermøde 2" på Baunehøjskolen, og her benyttede deltagerne igen lejligheden til at skyde med skarpt mod planen, der er i høring frem til den 6. marts.
"Der er ikke behov for denne udvidelse. Selvom der kommer syv nye butikker, så flytter det ikke noget i et vigende detailmarked," sagde en borger, mens en anden borger savner den gamle lokalplan 1.55.
"Der skal tages hensyn til bymidten. Det er udformningen af Jyllinge Skole et godt eksempel på. Det er lavet pænt, men nu får vi en center-tilbygning på hjørnet, som er meget utåelig og slet ikke passer ind i området. Den gamle lokalplan var meget bedre og ville samle centeret," sagde han.

Spydige bemærkninger

Inden debatten og de spydige bemærkninger blev skudt i gang, så kunne kommunens planchef Esben Haarder Paludan og planlægger Pernille Fox præsentere de ændringer, som er foretaget siden første borgermøde.
Derefter kom investor Flemming Holberg Fenger på banen, mens han planlagte oplæg blev hurtigt forvandlet til spørgsmål og kommentarer fra salen.
"Den ene tilbygning på to etager ud mod Jyllinge Parkvej og Planetvej er en gene. Hvis den ender på 11 meter, så er det for højt," sagde en borger.
Også detaljer om støjvolden, solfanger og facader blev et tema, inden Kaj Dyring Larsen, der i sommer klagede til Natur- og Miljøklagenævnet over kommunens manglende miljøvurdering, krævede klart svar om de 48-52 boliger fra Baunestien og over mod Jyllinge Parkvej.

Vil have seniorboliger

"Hvorfor kan vi ikke få klar besked om de boliger. I kalder dem både seniorboliger og senioregnede boliger. Den uklare udmelding åbner op for tilfældige, og det må ikke blive et socialt boligbyggeri. Vi vil have seniorboliger som i Roskilde. Det skal sikres som seniorboliger. Hvis det kan lade sig gøre dér, så kan det også i Jyllinge," sagde Kaj Dyring Larsen, som fik dette svar af Flemming Fenger:
"Folk passer på boligerne, så det skal nok fungere efter hensigten, men vi skal også give en handicappet ung mand mulighed for at bo der."
Hr. Fenger forsøgte herefter at komme med sine betragtninger til centerudvidelsen. Han nævnte en restaurant i tilbygningen ud mod rundkørslen, ligesom et fitnesscenter er i spil, men kort efter var der mere bekymring at spore blandt borgerne.
"I burde tage det alvorligt, at der er så få langtidsparkeringspladser. Kommunen må også varetage denne opgave fra Flemming Fenger, så det ikke ender hos Europark eller noget andet," sagde en borger.
I det hele taget udtrykte borgerne bekymring over antallet af p-pladser samt fordelingen af vedligeholdelsen, men forsvaret fra kommunen og Flemming Fenger var klar.
"Der er pænt med parkeringspladser. Også hvis der eksempelvis kommer en Jysk i centertilbygningen i den østlige ende," sagde Flemming Fenger, hvis kommentar blev mødt med en uforstående latter.
Selvom borgermødet bød på langt flere kritiske spørgsmål og bemærkninger, så kom udvidelsesplanens tilhængere også på banen.

Har brug for udvidelsen

"Jeg glæder mig til denne udvidelse, så folk får lyst til at handle i Jyllinge. Der er mange gode ting ved det, og hvis vi ikke snart kommer i gang, så dør vores center. Vi mangler butikker," lød det fra butiksindehaver i centeret, og grundejerforeningsformand Morten Aagren var enig.
"Flere butikker som eksempelvis H&M kan tiltrække kunderne. Ja, der er problemer forbundet med dette projekt, og vi bliver nok ikke enige om alt, men vi skal have den udvidelse," sagde han.


Fakta
Følgende er ændret i lokalplanforslaget.
Boligerne er rykket mod nord og lagt på række. Etagearealet er uændret på 5.000 kvadratmeter.
Centertilbygning i øst er reduceret fra to til én etage og fra 2.600 til 1.300 kvadratmeter etageareal.
Centertilbygning ud mod rundkørslen er reduceret fra to til én etage fra 5.200 til 4.680 kvadratmeter etageareal.
Støjvolden bliver grøn

null

Publiceret 30 January 2014 06:00