AMU-Vest investerer 10 mio. kr. i energi-uddannelser

 AMU-Vest i Esbjerg er landets største udbyder af sikkerhedsuddannelser til energisektoren. I tæt samarbejde med virksomheder og organisationer inden for olie/gas og vindmøllebranchen agter uddannelsescentret at bidrage yderligere til at ruste nuværende og fremtidige medarbejdere til at få del i de mange opgaver i særligt Nordsø-området.
AMU-Vest investerer i disse måneder ca. 10 mio. kr. i et samlet praktikområde på Spangsbjerg Møllevej, som ikke blot vil gøre forholdene bedre for de over 10.000 kursister årligt, som nu uddanner sig til energisektoren, men også åbne for nye uddannelsesmuligheder.
"Med en ny, 12 meter høj multihal og en udvidelse af de eksisterende praktikfaciliteter vil vi skabe et mere virkelighedsnært uddannelsesmiljø til både olie/gas og offshore-vind, og det vil komme både vore nuværende kursister og nye aktiviteter til gode. Vi mærker stor interesse for både AMU-støttede kurser og kurser betalt af producenter, serviceleverandører og leverandører af mandskab til begge sektorer," siger driftschef Poul Viggo Fischer, AMU-Vest.

Publiceret 31 January 2014 14:15