Benedikte Kiær vil nu se fremad. Arkivfoto.

Benedikte Kiær vil nu se fremad. Arkivfoto.

Helsingør-borgmester til erhvervslivet:

"Nu ser vi fremad"

Torsdag eftermiddag havde borgmester Benedikte Kiær besøg af Detailhandelsforeningen, Udvikling Nord og Erhvervs- og Industriforeningen til dialogmøde om erhvervslivets vilkår i Helsingør Kommune.
Baggrunden for mødet er et fælles ønske fra både erhvervslivet og borgmesteren om et styrket samarbejde om prioriteringerne på erhvervsområdet.
Foreningerne var på forhånd blevet bedt om at komme med ønsker for det fremadrettede samarbejde - alt sammen med henblik på at styrke Helsingør Kommune som en attraktiv kommune.
"Nu skal det være slut med dårlige erhvervsklimamålinger. Vi skal have en ordentlig dialog med det lokale erhvervsliv, og det starter i dag," slog Benedikte Kiær fast på mødet.
Samtlige foreninger var helt enige om to forhold; at et samarbejde mellem erhvervslivet og kommunen er en forudsætning for at udvikle en attraktiv handelsby, og alle parter har et ansvar for at begynde at tale vores byer op.
"Vi har alt for længe været lidt for gode til at fokusere på de ting, der ikke fungerer i Helsingør Kommune. Vi skal tale om vores succeser," siger Mikkel Søby, der til dagligt er ejendomsmægler og formand for Udvikling Nord.
Listen af gode forslag var lang. Bedre infrastruktur og skiltning i og uden for byen, bedre markedsføring af den samlede by og større lydhørhed fra kommunens side var nogle af ønskerne.
"Et blomstrende handelsliv er alfa omega for en bys trivsel. Sådan har det været siden sildens tid," siger Kirsten Toxværd.
"Erhvervs- og Industriforeningen er rigtig glade for vores møde i dag. Der var rigtig god stemning om bordet, og der var enighed om, at der skal skabes gode rammevilkår for erhvervslivet i Helsingør Kommune. Det kan kun skabes med god og positiv dialog og samarbejde. Vi er bedst, når vi er glade," siger David Nilsson fra Industriforeningen.
Benedikte Kiær vil nu indkalde til dialogmøder med parterne hvert kvartal, og ambitionen er, at hvert møde skal være centreret om et tema, som kan styrke erhvervslivet.

Publiceret 31 January 2014 13:59