Gennem sit arbejde som lærer på Skanderborg Realskole ved Jens Hvalsøe, hvor store udfordringer børn med særlige behov har med at begå sig i normalverdenen. “Mange af de børn kan få et markant bedre liv gennem refleksterapi. Det budskab skal ud til forældre, pædagoger og lærere,” mener han.

Gennem sit arbejde som lærer på Skanderborg Realskole ved Jens Hvalsøe, hvor store udfordringer børn med særlige behov har med at begå sig i normalverdenen. “Mange af de børn kan få et markant bedre liv gennem refleksterapi. Det budskab skal ud til forældre, pædagoger og lærere,” mener han.

Hjælp til børn med ADHD, OCD OG Aspergers:

Vi kan se at det virker

Lokalavisen skrev i efteråret og igen i februar om Jens Hvalsøes pilotprojekt med børn med særlige behov. Nu er projektet halvvejs og resultaterne er overvældende

Af
Grethe Madsen

Grethe Bo Madsen

“Jeg tror, det her kommer til at revolutionere måden, vi i folkeskolen griber børn med særlige udfordringer an. Det håber jeg i hvert fald.”
Jens Hvalsøe er nu halvvejs gennem pilotprojektet, hvor 12 børn med tal- og ordblindhed, koncentrationsbesvær, ADHD, Aspergers og OCD følges i en periode på seks måneder, mens de får refleksterapi.
“Det her er ikke bare et spørgsmål om held. Det virker for rigtig mange børn. Den gruppe, der er med i projektet, har fået ændret og forbedret deres tilværelse markant. Resultaterne er forbløffende,” fortæller Jens Hvalsøe, der netop har gjort status halvvejs gennem projektet.
Selvom der er forskel på, hvor store fremskridt børnene har gjort, har de alle fået lettere ved at tackle deres særlige udfordringer og er i meget bedre trivsel.
“De har fået meget mere livskvalitet og skolen er ikke længere en kamp. Familierne har fået en lettere hverdag,” fortæller Jens Hvalsøe, der selv var skeptisk overfor refleksterapien, indtil han så de fremskridt, han egen hjerneskadede søn gjorde gennem træningen.

Vigtigt at få budkskabet ud

“Når man kan opnå så store resultater med svært handicappede børn, hvad kan man så ikke opnå med børn, med lettere handicap? I min skolehverdag har børn med ADHD, Aspergers, OCD, koncentrationsproblemer og tal- og ordblindhed det bestemt ikke let. Tvært imod. De har det ofte meget svært. Derfor er det så vigtigt, vi får det her budskab ud,” forklarer Jens Hvalsøe.
“Jeg synes, vi har en forpligtelse til at formidle resultaterne videre. Det er så lidt der skal til for at skabe en stor og betydningsfuld forandring for de børn. Og hvis ikke jeg skulle fortælle om resultaterne med refleksterapi, hvem skulle så? Jeg er vant til en formidlerrolle,” forklarer han.

Frigør store ressourcer

Ifølge Jens Hvalsøe er der også et andet og attraktivt perspektiv ved refleksterapien set med skole-briller.
“Forestil dig, hvor mange ressourcer, der kan frigøres, hvis flere børn fik glæde af refleksterapi. Hver gang et hold forældre træner med deres eget barn, kan der frigøres støttefunktioner, som så kan bruges til at hjælpe andre børn. Det giver god mening i en skolehverdag, hvor inklusion bestemt ikke har gjort behovet mindre,” konstaterer han.
Pilotprojektet slutter i maj. Til den tid håber Jens Hvalsøe at have dokumentaion nok, til at overbevise Skanderborg Kommune om, at de skal se nærmere på refleksterapi som et tilbud til alle elever med særlige behov i Skanderborg Kommune.

Pilotprojekt om refleksterapi

12 børn deltager i projektet. De har alle udfordringer i form af ADHD, Aspergers, OCD eller tal-/læseblindhed

Inden projektet begyndte var 34 procent af børnene i dårlig trivsel. Ingen var i særdeles god trivsel

Tre måneder inde i projektet er ingen af børnene længere i dårlig trivsel, 50 procent er i god trivsel og 12 procent er i særdeles god trivsel

Af de enkelte børn oplever 34 procent, at de er blevet bedre til at koncentrere sig, 55 procent er blevet bedre til at skrive og stave, mens 51 procent synes, det er blevet lettere at lave lektier

Læs mere om refleksterapi ?på hjemmesiden Giv Den Gas Nu?: www.gdgnu.dk?

Publiceret 07 April 2014 11:00