Børn med autisme og deres forældre har ikke nemme vilkår i Egedal Kommune, mener landsforening.

Børn med autisme og deres forældre har ikke nemme vilkår i Egedal Kommune, mener landsforening.

Massiv handicap-kritik af Egedal Kommune

Landsforeningen Autisme fraråder handicap-familier at flytte til Egedal Kommune. Sagsbehandlingen er dårlig og serviceniveauet er for lavt, lyder det fra foreningens formand Heidi Thamestrup

Af
Kenneth Tanzer

Kenneth Tanzer

"Hvis man har et handicappet barn med autisme, så skal man ikke flytte til Egedal."
Sådan lyder den kontante udmelding fra Heidi Thamestrup, der er formand for Landsforeningen Autisme.
Kommentaren falder i kølvandet på en artikel i Jyllands Posten, hvor Spastikerforeningen, Landsforeningen Autisme og Danske Handicaporganisationer beskriver store kommunale forskelle i handicappedes vilkår.
Én af de kommuner, som får drøje hug i forhold til serviceniveau og sagsbehandling er Egedal Kommune. Således viser tal fra Landsforeningen Autisme, at utilfredsheden er stor hos Egedal-forældre med et autisme-handicappet barn.
"Det seneste halvandet år har vi fået mange henvendelser og sager fra forældre i Egedal, som er meget frustrerede. Det er trist, for de forældre skal ikke bruge tid på at slås med kommunen," siger Heidi Thamestrup, som støder på en bred vifte af kritikpunkter, når hun taler med forældrene.
"Først og fremmest er der de lange sagsbehandlingstider. Eksempelvis er der en frist på ni uger for behandling om en ansøgning på merudgifter. Det er heller ikke vores opfattelse, at familierne oplyses om, hvornår de kan forvente at deres sager bliver afgjort - ej heller hvis fristerne overskrides. Selv påstår kommunen at de overholder sagsbehandlingstiderne, men det er fordi de udregner overholdelsen som et gennemsnit af alle sager for alle borgere - og ikke pr. enkel sag, så at der er en sagsbehandlingstid på ni uger kan for den enkelte familie lige så godt være 18 uger eller mere," siger Heidi Thamestrup.
Hun langer også ud efter det generelle serviceniveau i kommunen.

Kigger ikke på barnet

"Fra forældrene hører vi, at Egedal ikke kigger på det enkelte barn og det enkelte handicap. Egedal kommune er en af de første kommuner i landet, der har nået målsætningen på de 96 procent i forhold til inklusion, men i processen har man ikke kigget på børnenes behov. Skolelederne har via en økonomimodel fået midler og beslutningskompetence til specialundervisning, men det koster at sende et barn videre, så det er klart vores opfattelse, at pengene ikke er fulgt med børnene," siger Heidi Thamestrup.
Hun hæfter sig også ved, at kommunen først nu frigiver et større millionbeløb til en to-årig efteruddannelse af lærere og pædagoger.

Organisation bakker op

"Man har skaffet et overskud på 15,6 millioner kroner, fordi der i fire år er blevet inkluderet flere elever i almenundervisningen, men det fortæller mig, at lærere og skoleledere ikke har været klædt på til opgaven hidtil," siger hun.
Hos Danske Handicaporganisationers lokalafdeling i Egedal bekræfter man det negative billede af kommunen.
"Kritikken fra Landsforeningen Autisme er ikke taget ud af den blå luft. Vi har haft og har stadig flere autisme-forældre i røret, som er utilfredse med serviceniveauet og deres sagsbehandling. Hvis de eksempelvis får et afslag på et ønsket specialtilbud, så savner de en forklaring. Derfor er åbenhed og bedre dialog vejen frem for kommunen," siger formand Lea Jensen til Lokalavisen.

Publiceret 29 April 2014 06:00