Udbygningen af rute 26 med en linjeføring syd om Lading Sø møder stærk kritik fra Landsbyråd. Arkivfoto.

Udbygningen af rute 26 med en linjeføring syd om Lading Sø møder stærk kritik fra Landsbyråd. Arkivfoto.

Stærk lokal kritik af ny motorvej

Linjeføring af rute 26 syd om Lading Sø skaber chokstemning

Af
Af Erland Rasmussen

En linjeføring af en kommende motorvej mellem Århus og Viborg syd om den fredede Lading Sø får skrappe ord med på vejen.
Formanden for motorvejsgruppen under Herskind-Skivholme Landsbyråd, Gunnar Hansen, er chokeret. Motorvejsgruppen har arbejdet intenst på at argumentere for en nordlig linjeføring, fordi det vil give færrest gener for natur og mennesker i området. En holdning, Vejdirektoratet og en VVM-redegørelse giver dem ret i.
“Vejdirektoratet anbefaler en linjeføring nord om Landing by og sø i en redegørelse. Og trafikministeren har udtalt, at der i forbindelse med rute 26 var lavet et flot og kvalificeret arbejde fra Vejdirektoratets side. Det tog vi som et tegn på, at ministeren ville følge indstillingen fra Vejdirektoratet, fordi de er kompentencepersonerne i den sag,” lyder det undrende fra Gunnar Hansen.

Et politisk puslespil

Gunnar Hansen og Motorvejsgruppen har tidligere - blandt andet sammen med borgmester Jørgen Gaarde (S) haft foretræde for trafikudvalget . Men altså forgæves.
“Jeg står tilbage med en fornemmelse af, at man sjakrer med vores lokalområder og fremtid i et politisk puslespil, der skal falde på plads. Det er ikke seriøst. Vi har i gruppen arbejdet sagligt, men det her har ikke noget med saglighed at gøre,” mener Gunnar Hansen.
Borgmester Jørgen Gaarde, (S), Skanderborg Kommune, er enig med Gunnar Hansen i, at beslutningen om en sydlig linjeføring af udbygningen af rute 26 er politisk.
“Vi må acceptere, at sådan er sagen faldet ud politisk og ikke sagligt, for havde det været sagligt, så havde man valgt den nordlige linjeføring, som Vejdirektoratet og de kyndige har peget på,” kommenterer Jørgen Gaarde.
Borgmesteren konstaterer at naturområder og beboere omkring Skivholme og Skivholme skov bliver berørt af den kommende motorvej.
“Mit synspunkt har været fra starten, at det ikke er rimeligt, at vi som kommune skal bære forringelser for borgere i området, der skal afstå deres boliger og ingen gevinster får ved en fra- og tilkørsel, for det ville have givet udviklingsmuligheder for området, men i stedet overgår gevinsten til Hammel,” siger Jørgen Gaarde.
Borgmesteren ser det som et plaster på såret, at der i forliget er afsat penge til opkøb af ejendomme, som måtte skulle ekspropieres på et senere tidspunkt.
Ifølge forliget er der afsat 32 millioner kroner til opkøb af ejendomme på strækningen.

Publiceret 01 July 2014 12:00