Erhvervsvenlighed i Hillerød halter

Danmarks Byggeri opgør hvert år danske kommuners erhvervsvenlighed. Hillerød Kommune ligger i bunden

Af
Thomas Schiermacher

Hillerød Kommune slæber på fødderne og ligger langt efter førerfeltet, når det gælder erhvervsvenlighed. Det viser en undersøgelse fra Dansk Byggeri, der vurderer landets kommuner ud fra en række parametre, der i følge Dansk Byggeri er udslagsgivende for de enkelte kommuners erhvervsvenlighed.
Ud af landet 98 kommuner er Hillerød nr. 74 i undersøgelsen. Ikke prangende og Hillerød Kommune er endda faldet 9 pladser i forhold til samme undersøgelse fra 2013.
En af forklaringerne er, at Hillerød Kommune har den næsthøjeste dækningsafgift i Nordsjælland.
Dækningsafgiften er en afgift på forretningsejendomme, og det er kommunerne selv, der beslutter, om de ønsker at opkræve afgiften. Afgiften kan være på op til 10 promille af forskellen mellem ejendomsværdien og grundværdien på forretningsejendomme, og i Hillerød Kommune er den fastsat til 9,4 promille. Selv om den afgift har været fast, så har sænkninger og afskeffelser af afgiften i andre af landets kommuner betydet, at alene på det parameter er Hillerød Kommune dalet fra nr. 51 i 2013 til plads 82 i 2014.
"Det er sådan, at der vist kun er en kommune ud af de 29 kommuner, der er i region Hovedstaden, der helt har afskaffet dækningsafgiften. Og som det er nu indgår det som et emne i budgetforhandlinger for 2015 som man tager fat på snart. Men det er jo politik og penegene skal komme et sted fra. Men personligt synes jeg, at det er et problem med en afgift, man pålægger virksomhederne lige meget om det går godt eller dårligt. Hvis den afgift ikke var der, så kunne virksomhederne måske ansætte flere folk", siger Erik Helmer.

Godt erhvervsklima i Hillerød

Men der er også andre forklaringer på, hvorfor Hillerød Kommune placerer sig, hvor den gør. Det fortæller Erik Helmer, der er direktør i C4, der er en paraplyorganisation, der arbejder for et forbedret erhvervsklima i Hillerød. Han mener ikke, at undersøgelsen yder Hillerød Kommune den retfærdighed, den har fortjent.
"Generelt synes jeg, at der hvor Hillerød scorer dårligt i undersøgelsen har kommunen allerede taget fat. Og som noget af det vigtigste, så er kommunikationen mellem de kommunale myndigheder og kommunens erhvervsliv blevet bedre", siger han.
Ret godt erhvervsklima
"Vi er et af de steder i landet, hvor der bliver skabt flest virksomheder. Og der er flere virksomheder, der åbner i Hillerød Kommune end i Gribskov. Og det er helt sikkert, at Hillerød Kommune er blevet bedre i dialogen med erhvervslivet og hurtigere i sagsbehandlingen end tidligere, siger Erik Helmer fra C4.

Publiceret 03 August 2014 10:00