Fra Dagli'Brugsen Lime. Arkvifoto: Mogens Greve

Fra Dagli'Brugsen Lime. Arkvifoto: Mogens Greve

Kunder skal hjælpe med at udvikle små butikker

Seks dagligvarebutikker i landsbyer på Djursland med i projekt om at udvikle fremtidens landsbybutik

Af
Af Martin Schultz

”Butikken er et anker i fællesskabet. Det vil vi gerne styrke. Derfor er det målet, at kunderne involveres endnu mere i videreudvikling af butikken.”
Det siger projektleder Kirsten Solvej Larsen, som er ansat i LAG Djursland for at sikre fortsat udvikling i de landsbybutikker, som er så vigtige for trivslen og mulighederne i de mindre byer på landet.
Seks dagligvarebutikker deltager i projektet. Det er Dagli'Brugsen Nimtofte, Dagli'Brugsen Lime, Min Købmand Knebel, Dagli'Brugsen Dybvang i Lyngby, Dagl'Brugsen Vivild og Dagli'Brugsen Ørum.
I hvert lokalsamfund bliver kunderne inviteret til at medvirke i en workshop med idéudvikling på programmet.
”Spørgsmålet er, hvad fremtidens landsbybutik skal kunne for at være attraktiv for kunden og for lokalsamfundet,” siger Kirsten Solvej Larsen.

Hver butik satser på én idè

På hver af de seks workshops bliver der udvalgt en idé, som der arbejdes videre med og som bliver områdets pilotprojekt.
”Pilotprojekterne bliver formentlig meget forskellige fra lokalområde til lokalområde. Det kan være et sortimentsønske som for eksempel økologisk kød eller lokale varer i butikken, Et andet ønske kan være et socialt tilbud som for eksempel et IT-hjørne, hvor ældre borgere kan få hjælp af IT-kyndige. Eller noget helt andet,” siger Kirsten Solvej Larsen.
”Det vil afhænge af kundernes behov og ønsker, så området får en attraktiv butik, som kunderne gerne vil handle i og som i højere grad afspejler den kultur, som butikken er en del af.”

Skal udvikle det lokale fællesskab

Med projektet vil LAG Djursland videreudvikle det lokale fællesskab ved at udvikle dagligvarebutikken i landsbyen.
”I dag er det allerede sådan, at den lokale butik har opslag på, hvad der sker i byen og lokalområdet, enten på informationsskærme eller på opslagstavler,” siger Kirsten Solvej Larsen.
Projektet ”Konceptudvikling af fremtidens landsbybutik på Djursland” er højt prioriteret af LAG Djursland, som har ansat Kirsten Solvej Larsen i en fuldtidsstiling. Hun har 16 års erfaring på detailhandelsområdet og er derudover specialist i udviklingsprocesser.
Kirsten Solvej Larsen skal stå i spidsen for de forskellige workshops.

Workshops om landsbybutikker

Syddjurs:
Knebel: 19. august
Lime: 21.august
Nimtofte: 8. september


Norddjurs:
Lyngby/Dybvang: 28. august
Ørum: 4. september
Vivild: 11. september

Møderne holdes fra kl. 18,30 til 21.00

Publiceret 03 August 2014 18:29