En adminsitrativ medarbejder i den kommunale tandpleje er bortvist for omfattende svindel, og Gentofte Kommune har indledt en afskedigelsessag mod stedets leder på grund af manglende tilsyn.

En adminsitrativ medarbejder i den kommunale tandpleje er bortvist for omfattende svindel, og Gentofte Kommune har indledt en afskedigelsessag mod stedets leder på grund af manglende tilsyn.

Millionsvindel i Gentoftes tandpleje

Administrativ medarbejder i den kommunale tandpleje har gennem fem år svindlet for knap fem millioner kr. Svindlen har kostet lederen af tandplejen hendes job

Af
Af Jesper Bjørn Larsen

En konto beregnet til indkøb af materialer og tandlægeudstyr til tandplejen i Gentofte Kommune er siden sommeren 2009 blevet lænset for ca. 4,7 millioner kr. af en medarbejder, der indtil forleden arbejdede i tandplejens administration.
Ved en tjenstlig samtale på skoledirektør Frank E. Andersens kontor søndag tilstod den kvindelige medarbejder sit omfattende bedrageri og forklarede, at pengene er gået til privat forbrug. Kvinden blev bortvist, sagen er overdraget til Nordsjællands Politi, og kommunen vil nu søge at indhente erstatning for sit tab.
Den kvindelige leder af tandplejen er samtidig blevet fritaget for tjeneste, og Gentofte Kommune har indledt en afskedigelsessag mod hende.
"Der er tale om et klart ledelsessvigt. Vi har et kasse- og regnskabsregulativ i Gentofte Kommune, som ville have opdaget det første gang, hvis lederen bare havde fulgt reglerne. Lederen er ansvarlig for hvert eneste bilag, der dokumenterer et forbrug og skal samtidig tjekke selve kontoen", siger skoledirektør Frank E. Andersen.

Alene om svindlen

Den kvindelige svindler har været udspekuleret, for der har ikke på noget tidspunkt været tale om et merforbrug fra kontoen. Bundlinjen balancerer, og der er kun brugt bevilgede summer.
Men hvad er de penge så gået fra? Har børnene fået billige fyldninger, eller er borene ikke blevet udskiftet?
"Vi er ved at undersøge, hvorfor der ikke var nogle røde lamper, der lyste", siger Frank E. Andersen.
Gentofte Kommune har ingen indikationer på, at lederen, eller andre medarbejdere i tandplejen, skulle være indblandet i svindlen.

Konto var skræklæsning

Svindlen blev opdaget ved et tilfælde, da en borger i starten af sidste uge henvendte sig til Gentofte Kommune og spurgte, om det virkelig kunne passe, at en kommunal konto blev brugt til at afdrage på den bil, han lige havde solgt til kvinden.
Da skoledirektøren og hans stab dykkede ned i tandplejens kontooplysninger, opdagede de hurtigt en lang liste af uregelmæssigheder. Kontoen emmede af privat forbrug, for det handlede om handel i Lyngby Storcenter, køb af teaterbilletter, leje af bil, osv.
Kommunens revisionsfirma PWC blev sat til at gå alle kontoudtog igennem, helt tilbage til kvindens ansættelse i sommeren 2009, og revisorerne er foreløbig nået frem til, at der er svindlet for 4,7 millioner kr.

Regler må repeteres

Gentofte Kommune har været ramt af tre andre svindelsager inden for de seneste fem år, så spørgsmålet melder sig, om Gentofte Kommune fører nok kontrol med sine penge.
"I den her sag er der tale om en kriminel handling og et helt klart ledelsessvigt. Vi gør alt, hvad vi kan for at sikre, at der ikke kan foregå den slags svindel. Vi vil nu endnu engang indskærpe over for vores ledere, at de skal leve op til deres forpligtelser som budgetansvarlige", forklarer Frank E. Andersen.
Gentofte Kommune har allerede screenet samtlige 125 kommunale konti for at se efter eventuelle uregelmæssigheder, men har ikke fundet nogen.

Publiceret 06 August 2014 14:30