Ole Stark, byrådsmedlem for Venstre, mener, at der skal ryddes bedre op i åløbene. Foto: John Jessen Hansen

Ole Stark, byrådsmedlem for Venstre, mener, at der skal ryddes bedre op i åløbene. Foto: John Jessen Hansen

Byrådsmedlem:

Ryd op i åerne - før der kommer skybrud

Ole Stark fra Venstre opfordrer kommunen til at sørge for, at kommunens byer kan komme af med overskudsvand - "vi er i fuld gang og følger planerne", siger kommunens biolog

Af
Tim Panduro

Det er bedre at forebygge end at helbrede - også når det drejer sig om skybrud.

Det mener Venstres byrådsmedlem Ole Stark, der har været omkring nogle af de 80 kilometer åløb, der er i Hillerød Kommune.

"Det ser ikke ud som om, at der bliver skåret rør, og det er under al kritik", siger han med henvisning til, at flere af åløbene er præget af tilvoksede skrænter og vækst på åbunden.

"Hvis der kommer skybrud, bliver det sværere at lede vandet bort."

"Vi er i gang"

Hos Hillerød Kommune afviser man kritikken.

"Vi har en vedligeholdelsespraksis, og den følger vi. For tiden er vi i gang med den anden af tre skæringer i nogle af åløbene", siger biolog Jeff Rasmussen fra Hillerød Kommune.

Skæringen løber frem til 31. august, men selv om der når at komme skybrud inden, får det ikke den store betydning, mener biologen.

"I 2007 havde vi oversvømmelser ved Pøle Å. Skybruddene kom så tidligt, at vi endnu ikke havde skåret planter bort. I 2009 var der skybrud igen. Da havde vi lige skåret, men der kom alligevel oversvømmelser. Så det er ikke kun skæringen, der afgør, om der kommer oversvømmelser. Normalt vil planterne lægge sig mod bunden på grund af vandpresset, der kommer ved et skybrud", siger Jeff Rasmussen, der peger på en mulig forklaring på, hvorfor tilgroningen kan virke voldsommere, end den er.

"Der er ikke så meget vand i vandløbene, så derfor er planterne mere synlige."

Flere steder er kommunen dog allerede i gang. Her har Æbelholt Å fået en overhaling. Foto: John Jessen Hansen

Flere steder er kommunen dog allerede i gang. Her har Æbelholt Å fået en overhaling. Foto: John Jessen Hansen

Publiceret 07 August 2014 06:00