Dronerne har fløjet hen over områder, hvor det har været svært at komme til. Kommunen har så vidt muligt forsøgt at kontakte lodsejerne, inden de har fløjet med dronere.Modelfoto

Dronerne har fløjet hen over områder, hvor det har været svært at komme til. Kommunen har så vidt muligt forsøgt at kontakte lodsejerne, inden de har fløjet med dronere.Modelfoto

Droner har filmet Hillerøds bjørneklo

Droner har overfløjet hele kommunen og kortlagt områder med bjørneklo. Fra næste år begynder bekæmpelsen

Af
Jens Berg Thomsen

Droner har gennem den seneste tid overfløjet Hillerød Kommune for at kortlægge, hvor der vokser kæmpebjørneklo. Planten, der er en “tilflytter” til Danmark og Europa fra Kaukasus, skal bekæmpes.
“Nogle steder ned langs vandløbene kan det være svært at komme til, og så er dronerne den bedste metode,” siger Kirstine Thoresen-Lassen, der er landskabsforvalter i Hillerød Kommune.
Arbejdet har foregået hen over sommeren.
“Det kan være svært at komme til, især nogle steder langs vandløbene. Vi har så vidt muligt forsøgt at kontakte de private lodsejere, inden vi har fløjet der,” siger hun.
 

Ingen private haver

Der er ikke fløjet hen over private haver, fortæller hun.
Der har været kritiske røster fremme her i avisen over, at man overflyver privat grund og tager billeder, men det er skam fuldt lovligt, siger Kirstine Thoresen-Lassen.
“Billederne bliver ikke offentliggjort. COWI har en tilladelse til det, og billederne bliver destrueret bagefter,” siger hun.
 

Bjørneklo er giftig og kan sprede sig meget hurtigt. Planten har også negativ betydning for økosystemtet, hvis den breder sig.Arkivfoto

Bjørneklo er giftig og kan sprede sig meget hurtigt. Planten har også negativ betydning for økosystemtet, hvis den breder sig.Arkivfoto

Først næste år

Kortlægningen er en del af Hillerød Kommunes indsatsplan mod bjørnekloen, der er en giftig plante, og som spreder sig meget let.
“Først fra næste år går vi i gang med en systematisk bekæmpelse af bjørnekloen,” siger Kirstine Thoresen-Lassen.
Private har pligt til at bekæmpe bjørneklo på egen grund.Til selve bekæmpelsen har Hillerød Kommune tidligere sat får ud i Holmene for at bekæmpe bjørneklo.
I Hillerød Kommunes indsatsplan står der, at planten skal bekæmpes, da den er skyld i nedgang i mangfoldighed blandt planter og dyr i lokalområderne. Bjørnekloen medfører store ændringer i økosystemet. Derudover er planten giftig for mennesker.

Hvad mener du om, at droner fotograferer private grunde? Giv gerne din mening til kende i kommentarfeltet herunder

null

Publiceret 13 August 2014 06:00