Patienterne føler sig i høj grad forstået, når de ringer til 1813.Arkivfoto: CLaus Boesen / Media Press

Patienterne føler sig i høj grad forstået, når de ringer til 1813.Arkivfoto: CLaus Boesen / Media Press

Akuttelefonens ventetid skal forbedres

Hver femte oplever lang ventetid til akuttelefonen 1813. Stor del af patienterne føler sig hørt

Af
Jens Berg Thomsen

Patienterne føler sig i høj grad forstået, når de ringer til aktuttelefonen 1813, som Region Hovedstaden har haft i brug siden 1. januar 2014. Det viser en ny evaluering af akuttelefonen.
94 procent af de patienter, der har talt med en sygeplejerske hos 1813 føler sig “i høj grad eller i nogen grad” forstået af vedkommende. Samme andel føler også, at sygeplejerskens måde at spørge ind til problemet, var “god eller virkelig god.” Undersøgelsen viser også, at 86 procent mener, at sygeplejersken kom med et brugbart råd til patienten. Samme tal gør sig gældende for råd, hvis man har talt med en læge, og 91 procent mener, at lægen er “god eller virkelig god”.


Se hele undersøgelsen om Akuttelefonen 1813 her

Plads til forbedring på ventetid

I begyndelsen af akuttelefonens levetid var det store diskussionsemne, at ventetiden var lang for at komme igennem. Og der er stadig lidt knas med ventetiden, viser evalueringen.
“20 procent oplevede, at ventetiden på at komme igennem til Akuttelefonen 1813 var for lang,” står der i evalueringen.
Dog oplever patienterne ikke ventetiden som længere, end da lægevagten passede telefonen, skriver regionen og påpeger, at det er vigtigt, at den reelle ventetid stemmer overens med den annoncerede i telefonen. Det oplevede flere patienter, at den ikke gjorde.


Se hele undersøgelsen om Akuttelefonen 1813 her

Generet af gentagelser

En anden ting, som kan forbedres, fremgår det af rapporten, er, at patienterns oplysninger ikke bliver brugt, hvis man enten bliver stillet om til en læge, eller bliver bedt om at møde fysisk op på en skadestue.
Tre ud af ti patienter, der blev stillet om til en læge efter at have talt med en sygeplejerske, oplevede at lægen “i mindre grad eller slet ikke” brugte de oplysninger om sygdommen, man lige havde givet til sygeplejersken.
34 procent oplevede det samme, hvis de blev bedt om at møde op i en akutmodtagelse eller en akutklinik. Her oplevde nogle patienter endda, at akutmodtagelsen eller -klinikken slet ikke havde fået oplysninger fra 1813-telefonen.
“Netop det at fortælle sin historie flere gange, påpeger nogle patienter er generende,” står der i rapporten..
I alt 778 patienter har besvaret et spørgeskema i undersøgelsen. Evalueringen er en del af en samlet evaluering af Region Hovedstadens akuthjælp, der løber fra den 1. april til 1. oktober 2014.


Se hele undersøgelsen om Akuttelefonen 1813 her

Akuttelefonen

  • Akuttelefonen blev indført den 1. januar 2014.
  • 778 patienter har lige deltaget i en evaluering om akuttelefonen. De har udfyldt et spørgeskema.
  • Akuttelefonen har afløst den tidligere lægevagt. I dag er lægevagten blevet lagt sammen med regionens øvrige akutberedskab. Der er stadig læger, så patienter efter behov kan blive tilset hjemme.
  • Personalet på akuttelefonen sidder i samme rum som personalet på 112.

Publiceret 18 August 2014 11:00