Hvordan kan et underskud på 7,2 millioner opstå uden at blive opdaget?

Millionunderskud i Gribskov Kommune - bortforklaringerne stikker i alle retninger

Skoleledelsens forklaringer

Den tidligere viceskoleinspektør og økonomiansvarlige i Gribskov Kommune, Allan Carlsen, har hele tiden meldt klart ud, at han meget tidligt i forløbet havde forsøgt at orientere kommunens centerleder Lisbeth Due om skolens økonomiske problemer, men at det af uvisse årsager aldrig nåede højere op i systemet. Han har også påpeget, at skolen allerede i oktober kom under øget økonomisk kontrol. Skoleleder Ulla Olin, der sagde op midt i skoleåret, har været på banen med flere versioner af forløbet. Først meldte hun ud, at hun intet kendte til underskuddet, der ifølge hende kun var på 200.000 kr., da hun forlod sin post, og at hun derfor ikke havde set nogen grund til at kontakte kommunen. Den forklaring ændrede hun siden til, at underskuddet var på 1,5 mio., da hun forlod skolen. Det tal kommunen opgiver på det tidspunkt ligger på 3,5 mio. Samtidig understregede Ulla Olin også i den nye forklaring, at hun i den grad havde forsøgt at kontakte kommunen. Skoleledelsen frasiger sig ikke deres ansvar, men påpeger, at det ikke har været muligt at styre økonomien under de forhold, som de stod overfor og at det undrer dem, at man politisk nægter kendskab til problemet.

Administrationens forklaringer

Kommunens centerchef for børn og unge Lisbeth Due har også været svær at få noget konkret ud af. Først lød beskeden, at administrationen intet vidste før sidst på skoleåret, fordi skolens ledelse ikke havde gjort opmærksom på det, og fordi kontrollen af skolens regnskaber havde været mangelfuld. Derfor var politikerne ikke blevet orienteret. Det blev senere rettet til, at man nok nærmere havde kendt til det i administrationen omkring februar, da man har været orienteret af skoleledelsen mundtlig om problemet. Først ved en controlling i april, hvor underskuddet er helt oppe på 7,2 mio., anerkender administrationen ifølge dem selv, at der er et problem, og tager et møde med ledelsen. Børneudvalget orienteres dog først i juni. Det betyder, at problemet først behandles politisk på et møde i august, næsten et år efter, man satte skolen under øget månedlig økonomisk kontrol. Lisbeth Due anerkender en mangelfuld økonomikontrol, men fastholder samtidig at ansvaret for økonomien ligger hos skoleledelsen. Hvorfor hun ikke har orienteret børneudvalgsformanden bedre om skolens situation, er der stadig ikke et klart svar på.

Politikernes forklaringer

Børneudvalget og dets formand Trine Egetved (V) siden 1. januar har af gode grunde ikke kunnet give så mange forklaringer, da man herfra fastholder ikke at have været orienteret om underskuddet, før sidst på skoleåret, og da havde det allerede nået historiske højder. Anders Gerner Frost (G), der var formand for det forrige Børneudvalg, har heller ikke en forklaring på, hvordan skolens økonomi kunne løbe så meget af sporet efter han gav posten videre. Heller ikke Kim Valentin (V), der overtog borgmesterposten og dermed formandsposten for økonomiudvalget halvt inde i skoleåret, har efter eget udsagn kendt til problemet, på trods af at han sad som medlem af Børneudvalget i den første del af skoleåret, før han blev borgmester. Den manglende indsigt i skolens økonomi gives som hovedårsag til, at problemet først behandles på et møde i august. Her beslutter Børneudvalget, at skolen selv må spare sig ud af underskuddet over tre år uden økonomisk hjælp fra kommunen, og ansvaret blev således i første omgang placeret på skoleledelsen. Den holdning ser nu ud til at være ændret.

mdi@lokalavisen.dk

Publiceret 21 August 2014 10:10